Recht voor ogen

De week van gebed voor de Eenheid van de christenen heeft elk jaar een ander thema. Voor dit jaar was dat ‘Recht voor ogen’.

Het thema van de gebedsweek wordt elk jaar door een andere groep in een ander land voorbereid.

Dit jaar was het thema ‘Recht voor ogen’ gekozen door de kerken in Indonesië. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed voor de eenheid je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst voor de van de Week van Gebed voor de eenheid dit jaar kwam uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.

Het is niet voor niets dat de kerken in Indonesië voor dit thema hebben gekozen. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.