Voortgang restauratie Van Dam orgel

Graag delen we met jullie de stand van zaken rond het Van Dam orgel in de Dorpskerk. Zoals jullie weten, wordt er via diverse acties geld bij elkaar gebracht om – naast het noodzakelijk onderhoud – gewenste klank- en draagkrachtverbeteringen door te kunnen voeren. Op dit moment staat de teller inclusief toezeggingen op € 30.000,-. De doelstelling is om hiervoor een bedrag van € 60.000,- op te halen, zodat alle gewenste verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Tot begin 2019 hebben we nog de tijd om gelden te verzamelen. In die periode zal het Van Dam orgel voor de restauratie uit de kerk verwijderd worden.

Om die reden willen we o.a. het adoptieplan nogmaals onder jullie aandacht brengen. Dit plan houdt in dat u één of meerdere orgelpijpen óf een compleet register adopteert. U koopt als het ware een orgelpijp die u aan de kerk schenkt. U wordt daarmee vermeld in een register en u ontvangt een certificaat. U kunt uiteraard ook een gewone gift geven. Voor meer informatie, neem contact op via e-mail.

Daarnaast is de orgelcommissie in gesprek met een aantal fondsen voor het mogelijk verkrijgen van subsidie. Ook zijn we – met hulp van gemeenteleden – met een aantal ondernemingen nog in gesprek. De komende periode houden we u op de hoogte van ontwikkelingen en acties.

De orgelcommissie