Rick & Roos bij tante Toos

Hallo kinderen! Rick en Roos en tante Toos hebben voor jullie weer een mooi verhaal uit de bijbel. Kijken en luisteren jullie mee? Er is ook een leuk werkje bij het verhaal, deze kun je dowloaden en mee aan de slag gaan als je het verhaal bekeken hebt.

Bekijk hier ook de filmpjes van Kids 7+


#3 Daniel in de leeuwenkuil
Deze week gaat het verhaal over Daniel in de leeuwenkuil. We gaan een werkje maken over Daniël die tussen de leeuwen zit. De leeuwen doen hem niks. Daniël bleef luisteren naar God. Hij bleef bidden, ook al wist hij dat hij daarvoor gedood zou kunnen worden. Zullen wij proberen om ook elke dag trouw te zijn en elke dag bidden?

Werkwijze: Kleur de tekeningen van de bijlage en knip alleen langs de dikke lijn. Op de stippellijntjes maak je een vouw. Plak dan de tekening met de leeuwen vast aan de tekening met Daniël.


#2 Zacheüs de tollenaar
Zacheüs heeft gehoord dat de Heere Jezus in de stad is. Hij wil Hem graag zien. Hij verstopt zich in een boom. De mensen zien hem niet, maar de Heere Jezus gelukkig wel.  

Werkwijze:kleur de bijlagen en knip het vijgenblad uit. Maak een gaatje (met een prikpen of de punt van een schaar) in het rondje op het werkblad. De splitpen kan door het vijgenblad en de kleurplaat geduwd worden. Zacheüs zit in de boom. Hij zit achter het blad. Wie kan Zacheüs tevoorschijn halen? draai maar aan het blad, dan komt Zacheüs tevoorschijn.


#1 De ark
We horen het verhaal van Noach die een boot moest bouwen van de Heere God. Wij gaan nu deze boot, de ark, zelf heel mooi maken.

Werkwijze: De kinderen kleuren de plaat in. Op het lege vakje kunnen ze Noach (en zijn vrouw) tekenen. Een leuke variant is om Noach op een klein papiertje te tekenen (qua formaat iets groter dan het witte luik) het luikje open te knippen en het kleine papier achter het luikje te plakken. Plak eventueel een strook blauw papier, plastic, of sitspapier onder aan het werkblad, zodat het lijkt of de boot in het water ligt.