Kom tot rust

Na de zomerperiode kan je soms weer moeite hebben met het opstarten van het ‘normale’ leven. Je gaat weer naar school, werk, sport, vergaderingen, ga zo maar door. Misschien ben je alweer drukker dan je eigenlijk zou willen en verlang je weer terug naar de vakantie. Luister dan dit lied van Reyer en komt tot rust.

Als het leven zwaar op mijn schouders drukt.
Op momenten van tranen en strijd.
Wanneer mijn houvast lijkt te zijn weggevlucht.
Breng in mijn chaos dan Uw zekerheid.

Want er is een hoop die ik heb ontdekt.
Een waarheid die eeuwig leeft.
Help mij om vast te houden aan wat U belooft.
Help mij geloven in wat ik weet.

Ik vind mijn rust in U.
In Uw naam vind ik mijn toevlucht.
Uw nabijheid is wat ik verlang,
U bent Heer, ik leg alles in Uw hand.

Als ik na mijn strijden ben uitgeput
Aan het einde van al mijn kracht.
Wanneer ik onder mijn beproevingen zucht,
Bent U de sterkte waarop ik wacht.

Ik hef naar de hemel mijn ogen op.
Want daar komt mijn hulp vandaan.
Mijn ziel ziet uit naar de Schepper van hemel en aard;
De God die over mijn leven waakt.

U zegt:
Allen vermoeid en belast,
Kom tot Mij.
Want Mijn juk is zacht
En Mijn last is licht.