Fit4live

Grotere doelen behalen in het leven, wie wil dat nu niet. Een methode om dat te bereiken zou fit4live kunnen zijn, althans dat beweert de ontwerper van het programma. Grotere doelen kunnen worden bereikt als jij je fitter te voelt. Dit vitaler worden kun je bereiken door gezond te eten, optimaal bewegen, goed slapen en een evenwichtig leefpatroon. Om de beoogde resultaten te bereiken, zal je misschien je leefstijl meer of minder moeten aanpassen. Daarnaast is het heel wel denkbaar dat door te streven naar fit4live welvaartsziekten worden voorkomen en dat is mooi meegenomen.

Het programma begint met een eerste stap om achter je motivatie te komen. Het gaat er hierbij niet alleen om je lichamelijke gezondheid, maar ook om je mentale gezondheid. Dus of jij je gelukkig voelt en hoe het met je sociale contacten gesteld is. In deze tijd, waarin menigeen te kampen heeft met obesitas zou je bijvoorbeeld gemotiveerd kunnen raken om iets aan je overgewicht te doen. Je gaat je dan ongetwijfeld fitter voelen. De tweede stap die je kunt nemen is, om in het vervolg één keer per week met een volle maag naar de supermarkt te gaan. De kans dat je minder meeneemt dan met lege maag is aanzienlijk en dat is, in deze tijd van alsmaar stijgende prijzen, een mooie besparing. Een vervolgstap zou kunnen zijn dat je na enkele weken eens kijkt of jij je doel hebt bereikt. Zo ja, dan zou je een ander doel kunnen bedenken. Bijvoorbeeld, werken aan je mentale gezondheid. Gedurende de tijd ontstaat er naar alle waarschijnlijkheid een manier van leven die het mogelijk maakt om de gewenste grotere doelen te bereiken.

Zou het ook mogelijk zijn om een persoonlijke “fit4believe” of iets dergelijks te kunnen ontwikkelen? Een programma waar je bijvoorbeeld geloofsgroei mee zou kunnen bevorderen. Voor gelovige christenen een nastrevenswaardig doel toch? Een uitdagende vraag is dan hoe gemotiveerd je bent voor geloofsgroei. Welke stap zou je dan willen zetten? Mensen zouden hierbij kunnen denken aan meer en langer bidden, aan het houden van (meer) stille tijd en of op bepaalde momenten vasten. Natuurlijk is er niets tegen meer bidden, stille tijd of vasten, het is zelfs aan te bevelen. Het is echter wel te hopen dat die extra activiteiten ook tot de gewenste geloofsgroei leiden. Daarnaast is het regelmatig bezoeken van kerkelijke bijeenkomsten en, voor zover van toepassing, het deelnemen aan de sacramenten belangrijke elementen om betrokkenheid en verbondenheid met de gemeente te bevorderen. Al met al zou deze intensivering van persoonlijke en gemeenschappelijke activiteiten kunnen leiden tot een waardevolle en bloeiende gemeente tot eer van God de Vader.

Zou er in de bijbel ook iets staan wat betrekking zou kunnen hebben op een denkbeeldige “fit4believe”? Iemand zou in dit verband kunnen citeren uit Filippenzen 2. “Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God.” Naast de eerder vermelde geloofsgroei bevorderende activiteiten zou men ook nog kunnen denken aan persoonlijke schuldbelijdenis. Toch lijken al deze inspanningen erop te duiden dat je door middel van extra inspanningen meer geloofsgroei kunt bereiken. Zou het niet zo zijn dat dit de ene kant van het verhaal is en dat er nog een wezenlijk doorslaggevend element mist? Gelukkig vinden we in Efeze 2 de de volgende zinnen: “Door genade bent u gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God.” Leven vanuit dit geschenk zal de zo gewenste en onmisbare geloofsgroei zeker dichterbij brengen.


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.