Toelichting Freedom Sunday

door Katrien Ruitenburg (ochtenddienst 20/10)

Vandaag is het Freedom Sunday, Vrijheidszondag. We besteden aandacht aan moderne slavernij en kijken dat onrecht recht in de ogen. We denken aan kinderen die grondstoffen voor ons nieuwe mobieltje uit de grond halen, aan gezinnen die jarenlang stenen moeten maken en toch nooit hun kleine schuld kunnen afbetalen, aan meisjes die voor de camera misbruikt worden. Ik begin met twee vragen over de omvang van het probleem. De antwoorden geef ik aan het eind van mijn toespraak. Daarna volgt een korte film.

  1. Hoeveel slaven zijn er in de 16de tot 19de eeuw geweest toen slavernij wettelijk was toegestaan?
  2. Hoeveel slaven zijn er nu naar schatting wereldwijd?

Waarom?

Waarom zouden we aandacht besteden aan slavernij, aan uitbuiting, aan mensenhandel? Omdat God het ook doet. Al in het tweede Bijbelboek. God heeft het lijden van zijn volk onder de harde hand van de farao en zijn opzichters gezien. Hij heeft hun hulpgeroep gehoord. Hij denkt aan zijn verbond en besluit zich ermee te bemoeien. Dan draagt Hij Mozes op het volk uit Egypte te leiden.

Waarom wíj?

Waarom zouden wij, u en ik, ons moeten inzetten om slaven te bevrijden?

Mozes stribbelt tegen. Mozes weet van al het onrecht dat het volk Israël wordt aangedaan. Maar het lijkt hem een bijzonder slecht idee dat hij een rol gaat spelen in de oplossing. God heeft de verkeerde voor zich. God vergist zich. Hij is niet geschikt. Wat als ze me niet geloven? En namens wie moet hij spreken? Hij is geen spreker.

Na vijf tegenwerpingen (Exodus 3: 11, 13, 4: 1, 10, 13) wordt God boos, vanuit bewogenheid met zijn volk. En Mozes gehoorzaamt.

God maakt zich druk om het slavenjuk dat de Israëlieten dragen. Maar niet alleen het leed van zijn speciale volk raakt Hem. In Klaagliederen 3: 34 – 36 staat: “Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt, dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste, dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt – zou de Heer het niet zien?” (NBV)

Mozes stotterde misschien wel. Maar God wil hem gebruiken. Niet om wat hij allemaal kan. Maar om wat God met hem wil doen. Wat wil God met mij doen, met ons? Willen wij met Gods ogen kijken of kijken we weg?

De antwoorden op de twee vragen:

  1. Hoeveel mensen zijn er in de 16de tot 19de eeuw verhandeld toen slavernij wettelijk was toegestaan? Geschat wordt: tussen de 10 en de 15 miljoen
  2. Hoeveel slaven zijn er nu naar schatting wereldwijd? Op dit moment zo’n 40 miljoen. Er worden nu dus meer slaven gehouden dan in die eeuwen van de slavenhandel die we nu zo verfoeien. Maar we laten deze situatie geen eeuwen duren, toch?
  3. Nu de film waarin getoond wordt hoe International Justice Mission (IJM) slaven bevrijdt. We kunnen dat werk mogelijk maken door straks geld in de derde collectezak te doen en door donateur te worden (zie de uitgedeelde folder). Maar er is meer mogelijk. Laten we bij onze aankopen ook eens denken aan de manier waarop de spijkerbroek of de koffie geproduceerd zijn. Laten we moedig zijn en proberen te doen wat God van ons vraagt, wat dat ook is.