Uit het oog…

“Uit het oog uit het hart”, is een bekend spreekwoord. Het is eigenlijk te hopen dat dit spreekwoord niet waar is, maar veel wat we in de huidige tijd beleven lijkt de waarheid van het spreekwoord juist te bevestigen. Veel ontmoetingen met groepen mensen zijn al sinds maart 2020 afgelast. Zelfs het groepsminimum van dertig mensen in een zaal lijkt ook onwenselijk te zijn. Immers gemuteerde, nog besmettelijkere, virussen verergeren de pandemie die de mensheid belaagt. Welke effecten zou een periode van het niet fysiek ontmoeten van elkaar hebben op ons mensen? Veel vormen van overleg gaan nu via zoom of teams en natuurlijk is dat beter dan niets, maar toch je mist de saamhorigheid en een stuk verbondenheid. De kans op misverstanden nemen toe en de zo belangrijke non-verbale communicatie staat op een laag pitje.

Kerkelijke bijeenkomsten gaan ook via livestreams en we prijzen ons gelukkig, want het is nog maar enkele jaren geleden dat deze mogelijkheden ondenkbaar waren. Natuurlijk heeft het volgen van een kerkdienst via de livestream meer voordelen. Je kunt gerust op het laatste moment inschakelen en tussentijds even koffie of een andere versnapering pakken e.d. zonder dat dit storend is. Ook als het gebodene niet overeenkomt met onze religieuze voorkeur, dat kun je eenvoudig zappen naar een uitzending of dienst die aantrekkelijker lijkt. En voor sociale controle hoef je ook niet bang te zijn. Het aantal kijkers/luisteraars naar één dienst is, dankzij de huidige stand van techniek vrijwel onbeperkt. Maar ook voor kerkdiensten via livestream geldt dat de sfeer en de emotie anders of minder wordt beleefd. Je moet er toch niet aan denken dat kerkdiensten en andere bijeenkomsten voor langere tijd alleen via sociale media te volgen zijn. Dan zou “uit het oog” wel eens kunnen leiden tot “uit het hart”.

Een vraag die mij in dit verband bezig houdt is: Zou bij God ook gelden “uit het oog uit het hart”? Van Adam weten wij dat hij nadat hij van de verboden vrucht had gegeten dat hij zich ging verstoppen voor zijn Schepper. Hij wilde zich kennelijk aan het oog van God onttrekken. Maar God riep: Adam waar ben je? De naam Adam betekent mens. Voor ons zou dan kunnen gelden: Mens waar ben je? Voor mens zou jij je eigen naam kunnen invullen en dan kan de conclusie niet anders zijn dan dat God vraagt: Waar ben jij? Ik wil je zien, omdat je een plaats hebt in mijn hart.