VluchtelingenWerk Nunspeet

De heer B. komt uit Pakistan en was daar predikant. Zijn geloofsgemeenschap werd nauwlettend in de gaten gehouden door de Taliban. De Taliban stuurde zijn broer een brief, waarin vermeld werd dat ze hem zouden vermoorden wanneer ze hem zouden vinden. Ook werd alles in zijn woning vernield. Zijn vrouw en kind zijn toen naar familie ergens anders in het land gegaan. De heer B. vluchtte naar Nederland. Hij kreeg asiel en vroeg meteen gezinshereniging aan. Zijn aanvraag is gehonoreerd, maar hij kan de kosten voor de reis niet opbrengen.

VluchtelingenWerk Oost Nederland heeft een Noodfonds voor cliënten die zoals de heer B. in een financiële noodsituatie verkeren en waarvoor de reguliere voorzieningen niet toepasbaar zijn. Het Noodfonds draagt bijvoorbeeld bij aan de kosten voor gezinshereniging. Maar ook kosten voor de asielprocedure, studie/scholingskosten, kosten bij overlijden en andere nood- en uitzonderlijke situaties worden vergoed. Jaarlijks doen vele cliënten een beroep op het Noodfonds.

Meer dan 4500 vrijwilligers maken het werk van VluchtelingenWerk Oost Nederland mogelijk. Als vrijwilliger draag je bij aan een samenleving met verbeterde kansen voor nieuwkomers en kun je tegelijkertijd je eigen vaardigheden verder ontwikkelen.

Vrijwilligers worden begeleid door beroepskrachten en krijgen trainingen en cursussen om hun werk goed te kunnen doen. Je ontvangt als vrijwilliger een onkostenvergoeding en bent verzekerd tijdens het werk. VluchtelingenWerk investeert dus echt in haar vrijwilligers, maar hoopt ook dat vrijwilligers zich voor langere tijd willen binden aan de organisatie. Er zijn veel verschillende vrijwilligersfuncties, aansluitend bij uiteenlopende achtergronden en interesses. Veel functies worden vooral tijdens kantooruren uitgevoerd.

Er worden onder andere vrijwilligers gezocht voor:
• Ondersteuning bij de asielprocedure
• Begeleiding van gezinshereniging
• Maatschappelijke begeleiding; het wegwijs maken van (nieuwe) vluchtelingen in de gemeenten
• Ondersteuning bij taal en inburgering
• Beantwoorden van praktische of juridische vragen tijdens spreekuren

Bekijk het filmpje

Medewerkers
In Nunspeet werkt een team vrijwilligers samen met leidinggevende Jenny Kamps.
Bij het informatie- en adviespunt kunnen asielzoekers, vluchtelingen, migranten en organisaties terecht met alle vragen op het gebied van vreemdelingenwetgeving, materiële rechtspositie en inburgering.

Vrijwilliger worden op deze locatie? Bekijk de vacatures voor het VluchtelingenWerk in Nunspeet

Interesse?

Aanmelden voor vrijwilligerswerk kan door het invullen van ons aanmeldformulier. Je ontvangt een bevestiging en krijgt binnen 5 werkdagen een reactie van een van onze medewerkers. Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen, stuur dan een mail.

Stage
Bekijk de aparte stagepagina voor meer informatie over onze MWD-stages en SJD-stages.

Adres
Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet
E-mailadres: nunspeet@vwon.nl
Telefoonnummer: 026-3838915

Openingstijden Informatie- en adviespunt
Het informatie- en adviespunt is twee keer per week geopend:
maandag van 9.30 – 12.30 uur
woensdag van 10.30- 13.30 uur