Vogels in de Bijbel

‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren.’ Het is misschien wel de bekendste Bijbeltekst over vogels. Maar in de Bijbel worden vogels vaker gebruikt om iets duidelijk te maken.

De Arend
In Exodus 19:4 zegt God tegen het volk van Israël: ‘Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op arendsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht.’ Een mooi beeld. De arend is dan ook een bijzonder dier. Vroeger dachten mensen bijvoorbeeld dat de arend het hoogst kon vliegen in vergelijking met andere vogels. Ook zou het de enige vogel zijn die rechtstreeks in de zon kon kijken zonder verblind te worden. De arend was daarom in de vroege christelijke kerk het symbool van Christus, omdat Hij als enige in het verblindend licht van God kan kijken.

De Duif
Het is een bijzondere gebeurtenis: Jezus laat zich dopen door Johannes de Doper. Vervolgens laat God zich tijdens de doop zien in de gedaante van een duif om Zijn Zoon te bemoedigen (Marcus 1:10). Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest toen de ‘postduif ’ van God was. Hij stuurde Zijn Zoon een berichtje uit de hemel. De duif werd het symbool van het nieuwe leven.

De duif komt ook terug bij het verhaal van Noach. De tweede keer dat Noach de duif laat gaan komt ze terug met een takje en een blad van de olijfboom. Het is voor Noach een bewijs dat er ergens dichtbij een olijfboom opnieuw is gaan uitlopen na de zondvloed. Dit is ook een teken van nieuw leven. De duif staat om die reden ook vaak afgebeeld op doopvonten.

De Struisvogel
De struisvogel wordt ook een aantal keer genoemd in de Bijbel. In de voortplantingstijd van de struisvogels vormt het mannetje een harem van vrouwtjes. In het nest liggen dan de eieren van alle partners. Dit zijn er soms wel 60! Omdat er zoveel eieren zijn, lukt het niet ze allemaal goed uit te broeden. Een aantal eieren wordt opgegeten of vertrapt. In Job 39:16-21 wordt daarom over de struisvogel gezegd dat God haar het verstand heeft onthouden, waardoor ze een slechte moeder is die haar eieren in de steek laat. Dat struisvogels een klein verstand hebben klopt wel, want hun hersenen zijn net zo groot als hun oog. Erg klein dus. Ook zei God tegen Job over de enorme snelheid van de struisvogel: „Ze is paard en ruiter te vlug af, ze springt op, rent weg en lacht ze uit” (Job 39:13). Struisvogels zijn inderdaad erg snelle dieren, ze kunnen een snelheid behalen van 70 km/h.