Voor Christ’s Hope naar Kenia

Eind september hopen wij, Albert en Corry van Frankenhuyzen, twee maanden vrijwilligerswerk te doen in Kenia. De Stichting Christ’s Hope zet zich in voor kinderen in Afrika die door extreme armoede en de gevolgen van aids in zeer kwetsbare omstandigheden leven.

Christ’s Hope zorgt ervoor dat deze kinderen naar school kunnen door voor hen het schoolgeld te betalen. Daarnaast wordt op de CarePoints – waar deze kinderen twee keer per week na schooltijd en op zaterdag opgevangen worden – (bijbels) onderwijs, medische zorg en sociaalemotionele begeleiding gegeven. Ook krijgen ze daar een gezonde warme maaltijd. 

Ze leren dat God van de bijbel er ook voor hen is en dat ze waardevol zijn, hoewel ze vaak door hun omgeving niet zo worden gezien. De stichting werkt in 7 Afrikaanse landen met het doel deze kinderen een unieke kans te geven later zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien.

Voor meer informatie: https://www.christshope.nl/albert-en-corry/

We hopen t.z.t. onze ervaringen met jullie te delen.