Vrijheid

Vrijheid, we zijn er erg op gesteld en dat is niet alleen van de laatste tijd. Het komt ook tot uiting in onze eeuwenoude grondrechten zoals vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering. Deze gebieden zijn niet gevrijwaard gebleven van de noodzakelijke beperkende maatregelen door de overheid als gevolg van de pandemie. Weliswaar is de vrijheid van godsdienst niet aangetast, het vergaderen, en dan denk ik onder andere aan het naar de kerk kunnen gaan met een groter deel van de gemeente, is aanzienlijk beperkt.
Wat de gevolgen op langere termijn zijn voor de betrokkenheid van een aantal kerkgangers is nog onvoldoende duidelijk, maar daar zou je best bezorgd over kunnen zijn. Veel mensen zijn inmiddels gewend aan onlinekerkdiensten en het is de vraag of zij uiteindelijk allemaal de fysieke kerkdiensten weer zullen gaan bezoeken, wanneer de beperkende maatregelen geheel zijn opgeheven. Het kan ook als een nieuwe verworven vrijheid worden ervaren om op een door jezelf te bepalen tijdstip een ??flatscreen kerkdienst? van je eigen gemeente, aanverwant kerkgenootschap of briljante predikant mee te maken. Hebben we straks naast de groep feitelijke kerkbezoekers ook een groep die permanent ??thuis voor de buis? meeleven? Niets nieuws zou je zeggen, we hebben immers al vele jaren een groep kerktelefoonluisteraars. Het zou evenwel kunnen zijn dat de nieuwe technische mogelijkheden leiden tot een definitieve daling van het aantal feitelijke kerkbezoekers.

Stel je voor dat het kabinet zou besluiten om voor kerkgangers, evenals bezoekers van andere grootschalige bijeenkomsten, voor het bijwonen van de bijeenkomst een soort toegangscontrole zouden invoeren. Bijvoorbeeld: met behulp van een coronacheck-app zou men moeten aantonen dat men gevaccineerd of kort van tevoren negatief getest is. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat er een tweedeling ontstaat die voor de ene groep kerkgangers meer vrijheden oplevert en voor de andere groep de vrijheid om naar een kerkelijke bijeenkomst te gaan beperkt.

??Staan in de vrijheid? is een Bijbeltekst die gaat over geestelijke vrijheid. Geestelijke vrijheid hangt niet af van de manier waarop en hoe we naar de verkondiging luisteren. Nee, geestelijk zijn we vrij als we weten en geloven dat Christus ons heeft vrijgekocht. Dan blijft het toch mogelijk om ondanks de beperkingen God te loven en te prijzen voor de door Hem verleende zegeningen.


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.