Week tegen de eenzaamheid

Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich sterk eenzaam. Daarnaast voelt een derde van de volwassen Nederlanders zich wel eens eenzaam. Hoge aantallen. 85-plussers zijn qua leeftijdsgroep het meest eenzaam (15%). Verder komen hoge eenzaamheidscijfers naar voren onder weduwen en weduwnaars (17% sterk eenzaam), gescheiden mensen (22%), laagopgeleiden (17%) en niet-westerse allochtonen (22%). Ook in Nunspeet komt eenzaamheid voor, zowel binnen als buiten onze kerken.

God vraagt ons om onze naaste lief te hebben als onszelf. God wil eenzaamheid niet. God vraagt ons om te zoeken naar liefde in alle omstandigheden. Maar hoe doe je dat?

In Nunspeet hebben we als Manifestatie van Kerken in 2016 een congres georganiseerd om de kennis rond eenzaamheid te vergroten. Onlangs hebben we op 7 juni een bijeenkomst gehouden waarin we met leden uit verschillende kerken gepraat hebben over wat we als christenen kunnen doen. Landelijk wordt eind september aandacht besteed aan eenzaamheid en vooral aan wat er tegen te doen is. De Week tegen Eenzaamheid is van donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober.

Omdat we geloven dat de strijd tegen eenzaamheid met name een diaconale taak is, willen we jullie uitdagen om de gemeenteleden binnen je kerk te activeren. Dat kan op verschillende manieren. We geven graag een aantal suggesties die op 7 juni zijn genoteerd:

  • Een eerste actie kan zijn het onder de aandacht brengen van eenzaamheid. Dat kan bijvoorbeeld door een artikel te plaatsen in een kerkblad.
  • Kijk eens op de website: www.samentegeneenzaamheid.nl. Hier is veel informatie te vinden over het onderwerp.
  • Maak er een thema van op huisbezoek
  • Luister naar wat de Heilige Geest je ingeeft en volg Hem.
  • Stimuleer het bijeenkomen in kleine groepen waar naar elkaar geluisterd wordt.
  • Sluit aan op de bestaande activiteiten van bijvoorbeeld Het Venster.
  • Roep op tot gebed, voor elkaar, voor de naaste, samen met anderen.
  • Probeer eenzame mensen in te zetten in de gemeente.
  • Kijk ook buiten je eigen kerkmuren naar mensen die de aansluiting bij een kerkelijke gemeente missen.