Zending, wat is (jo)uw rol?

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Matteüs 28:19-20 | NBV

Dit is wel zo’n beetje de meest bekende Bijbeltekst over zending. Een tekst die veel zendelingen inspireert en bemoedigt. En zo zijn er nog veel meer Bijbelteksten over zending.

Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: ‘Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Handelingen 13:47 | NBV

En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.’ Marcus 16:15 | NBV

Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.
Handelingen 20:24 | NBV

Zo maar een paar zendingsteksten uit de Bijbel. Er zijn er nog veel meer te vinden. Volgens de Dikke van Dale betekent zending: verkondiging van het evangelie onder en ontwikkelingshulp aan volken in de derde wereld. Nu denk ik dat dit laatste niet helemaal waar is. Niet alleen de derde wereld, maar ook hier in Nederland en in andere welvarende landen.

Gelukkig gebeurt dit ook. Een bekende organisatie die zich hiervoor inzet is de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Eén van de werktakken is het Dabar werk; campingevangelisatie. Midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen. Ook in Nunspeet vindt dit prachtige werk plaats.

En vanuit onze gemeente ook in andere landen. O.a. Ethiopië, Israël en vanaf medio 2018 ook Zambia. De familie Van Asselt vertrekt voor minimaal 2 jaar naar Zambia voor de organisatie Operatie Mobilisatie. Binnen deze organisatie zal Gerard een rol als projectleider gaan vervullen. De exacte invulling wordt nog verder uitgewerkt. Een belangrijk project is het opstarten van een sportacademie in Kabwe, Zambia. Zodra deze er is, biedt dit gelegenheid om vanuit heel Afrika sportleiders toe te rusten voor hun taak. Zowel vakinhoudelijk, als in praktisch en geestelijk opzicht. Naar alle waarschijnlijkheid zal Gerard hier bij betrokken worden.

De rol van Alice zal zich met name in eerste instantie op het gezinsleven richten. Met kids in de leeftijd van 6, 4 en 1 jaar is het belangrijk dat zij goed kunnen settelen. Daarnaast zal zij middels ‘homeschooling’ de kinderen van onderwijs voorzien. Waar mogelijk kan zij op diverse plekken haar expertise als fysio- en manueel therapeut uitvoeren. O.a. in huize Bethesda; een school voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen.

Zending is iets wat we samen doen. De een door als zendeling naar een andere plaats te reizen, de ander door gebed en/of financiële ondersteuning. Iedereen kan bijdragen aan zending. Voor iedereen is er een. De vraag is alleen: wat is uw/jouw rol?

Meer over deze uitzending is te lezen op www.vanasseltsinafrika.nl