Zondag voor de Vervolgde Kerk

Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd. Daarom staan vervolgde christenen de eerste zondag na Pinksteren centraal in veel kerken. Dit jaar was dat dus 11 juni. Op deze zondag werd speciaal voorbede gedaan voor vervolgde christenen.

“We snakken naar het gebed van christenen van over de hele wereld”, zegt pastor William Naga uit Nigeria. Net als duizenden andere Nigeriaanse christenen moest hij vluchten voor het geweld van Boko Haram. Wereldwijd hebben miljoenen mensen het zwaar omdat ze in Jezus Christus geloven. Zij zijn onze broeders en zusters, die we kunnen steunen met gebed en praktische hulp.

Ontmoet vervolgde christenen door hun verhalen te lezen. Beluister ook hun audioverhalen.

Bijvoorbeeld het verhaal van Jung Yena uit Noord Korea. Jung Yena (36) groeit op in een Noord-Koreaans gezin uit de hogere klasse. Ze geniet veel privileges. Eén daarvan is dat ze piano leerde spelen. Muziek is haar lust en haar leven.

Of het verhaal van Ajay (21) uit India. Toen Ajay vier jaar oud was, stuurden zijn hindoeïstische ouders hem om financiële redenen naar zijn grootouders. Negen jaar lang woonde hij bij hen in huis. Toen Ajay’s moeder overleed en zijn vader hertrouwde, verhuisde Ajay terug naar zijn vaders huis. Maar Ajay had in de afgelopen jaren gehoord over het christendom en was christen geworden. Voor zijn vader en stiefmoeder was dat iets verschrikkelijks. Elke keer als Ajay in de Bijbel las, sloeg zijn vader hem.