Gewoon doen

Er kwam geen zendings- of evangelisatiecommissie
aan te pas. Het stond in geen enkel
beleidsplan. Er was geen toerusting geweest.
Ze deden het gewoon.

Het waren nieuwe christenen die buiten Israël
terecht waren gekomen. Ze vertelden het Goede
Nieuws aan de Griekse bevolking. En daardoor
kwamen velen tot geloof. Lees het maar in
Handelingen 11: 19-21.

Door het werk van die enkelingen kwam de kerk
in beweging. Laten we het niet te ingewikkeld
maken, dat doen ze op het zendingsveld ook
niet. Het gaat gewoon om mensen over Jezus
vertellen, in een taal die de ander begrijpt.

Wat je ervoor nodig hebt? Geloof, enthousiasme
en een beetje durf. En de plek waar je
woont (of werkt, of sport, of …) zien als een
mogelijkheid om mensen te vertellen van Jezus
Christus. En het dan maar gewoon doen. In
woorden of daden.

Als je het niet doet? Zonde.
Vraag er vergeving voor.

Als je het wel doet? Je weet het resultaat nooit.
Maar weet wel dat God achter je staat. En dat er
bijzondere dingen kunnen gebeuren.

Niels de Jong, missionair predikant
Rotterdam

(uit de Pinksterkrant van de GZB)