Samen herdenken en vieren in Hulshorst

Eén van de mooie verbindingen in Hulshorst is de samenwerking tussen de buurtvereniging en de Kapel. Naast gezamenlijke activiteiten zoals de Volkskerstzang, de maandelijkse koffieochtenden voor ouderen en eenzamen op de eerste dinsdag van de maand is er de jaarlijkse dodenherdenking. Samen met afgevaardigden van de buurtvereniging wordt er een krans gelegd ter nagedachtenis aan hen die gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en in andere oorlogssituaties elders op de wereld. Als predikant vind ik het zeer waardevol dat deze gezamenlijke momenten er zijn. Op vele plaatsen in ons land merk je dat de kerk aan de rand komt te staan, maar gelukkig zijn er ook plaatsen waar de kerk nog van invloed is op het dorpsleven. Dat geldt in het bijzonder ook voor de verbinding op 4 en 5 mei.

In 2015 hebben we nog samen met de buurtvereniging een dankdienst belegd in de Kapel, waar we 70 jaar bevrijding hebben gevierd. De herdenking van de doden en het vieren van de vrijheid waar hard voor gevochten is, vervult nog steeds een grote rol in Hulshorst. Des te mooier is het wanneer hier ook de kerk nauw bij betrokken kan worden.

Mijn verlangen als predikant is dat er door alle contacten, mensen ook oog mogen krijgen voor de echte Bevrijding in Jezus Christus! Want wij hoeven geen krans te leggen bij het graf van Jezus, want het graf is leeg. Met Pasen mochten we het horen: Jezus is opgestaan en Hij leeft. En dat geeft hoop en perspectief, ook voor het mooie dorp Hulshorst.

Ds J. van Rumpt