Kerkelijke bijdrage: stand van zaken

TOEZEGGINGEN
Vrijdag 31 januari jl. kregen we een appje van Wim Eilander waarin hij meedeelde dat de eerste telling van Kerkbalans 2020 afgerond was. Er werd een bedrag van € 594.727,– toegezegd. In 2019 was de eerste telling € 571.116,– en is later opgelopen tot een bedrag van € 588.000,–. Inmiddels is bekend dat er in 2019 ruim € 603.000,– is gegeven. De eerste telling in 2020 is ruim € 23.000,– meer dan vorig jaar. Alle gemeenteleden die hebben bijgedragen aan dit resultaat willen we hiervoor heel hartelijk danken.

Inmiddels is de stand op 25 februari 2020, opgelopen naar € 619.000,=.

MEDEWERKERS
We zijn ook heel dankbaar dat er zoveel medewerkers hebben meegeholpen. In oktober 2019 is er al een start gemaakt. Dan krijgen we al een signaal vanuit de commissie communicatie dat de commissie de tekst graag aangeleverd willen hebben voor de folder. De lay-out van de poster en de slides voor de beamer worden vervolgens verzorgd. Er wordt meegelezen en een extra nieuwsbrief verzorgd. Het ziet er allemaal zeer professioneel uit. Heel hartelijk dank.

Ook willen we de mensen bedanken die er voor gezorgd hebben dat het materiaal in een envelop kwam. Meer dan 100 gemeenteleden hebben deze enveloppen bezorgd en de antwoordenveloppen ook weer opgehaald. Heel hartelijk dank.

Uiteraard willen ook de medewerk(st)ers van het kerkelijk bureau niet vergeten. De hele actie wordt door hen gecoördineerd en ook de telling van de toezeggingen wordt door hen verzorgd. Het is een heel gebeuren. Heel hartelijk dank.

SOLI DEO GLORIA
We willen onze God – Die ons alle dingen schenkt – loven en prijzen!
Drie-enig God, U zij al d’ eer.

Gert van Meulen, voorzitter College van Kerkrentmeesters