Collecte 13 januari adoptie kinderen woord en daad

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de 17 adoptiekinderen (1 uit India, 5 uit Guatemala, 5 uit Burkina Faso, 2 uit Ethiopië, 2 uit Benin en 2 uit de Filippijnen), die via Woord en Daad door onze diaconie geadopteerd zijn. Dit houdt in dat maandelijks een bedrag wordt overgeschreven waardoor deze kinderen naar school kunnen gaan. Sommigen van hen zouden anders helemaal niet naar school gaan of hun schoolopleiding niet afmaken. Ook komen zij in aanraking met het Evangelie van de Heere Jezus. Regelmatig sturen deze kinderen een brief of een tekening om de sponsors te bedanken. Elk jaar in november/december sturen de kinderen van een aantal clubs uit verschillende wijken ter gelegenheid van Kerst en de jaarwisseling tekeningen en wensen terug. Fijn dat er ook dit jaar weer clubs waren die meegedaan hebben! Alle kinderen en de clubleiding: bedankt hiervoor! Om dit belangrijke project te kunnen blijven ondersteunen, hebben wij uw hulp nodig! U kunt deze hulp bieden door het geven van een bijdrage tijdens de diaconiecollectie op deze zondag. De kosten van dit project zijn € 30,– per maand per kind, dus u begrijpt dat er een flink bedrag nodig is. Deze collecte (die voor dit doel – sinds 2017 – twee keer per jaar op het collecterooster staat), willen wij als diaconie dan ook van harte aanbevelen. Voor wie internet heeft: Woord en Daad heeft een website: www.woordendaad.nl Hier kunt u nog veel meer informatie vinden over hoe u Woord en Daad kunt steunen.