Collecte 30 december: Compassion

Deze zondag is de eerste collecte voor Compassion. Heel dankbaar hiervoor, want afgelopen mei ben ik voor Compassion naar Ethiopoë geweest om daar de Muskathlon te lopen. Ik heb daar met eigen ogen mogen zien wat een fantastisch en prachtig werk Compassion daar doet. En niet alleen in Ethiopië maar ook in Nederland en over de hele wereld.

Compassion staat voor kinderen, ze helpen individuele kinderen, ze werken holistisch door in hun kind sponsorprogramma kinderen te begeleiden op cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, economisch en geestelijk gebied. En JEZUS staat centraal, een werkelijke verandering komt van binnenuit. En alle Compassionprojecten worden door de lokale kerken uitgevoerd. Via de kerk dus…

Bevrijd kinderen uit armoede in “Jezus” naam!                                                  Ingéborg Visser