Collecte 24 maart: Stichting HOE

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) in Barneveld vraagt aandacht voor gemeenteopbouw in Oost-Europa. Er is veel vraag naar vorming en toerusting van gemeenteleden, voorgangers, jeugd en jongeren. HOE stimuleert plaatselijke kerken in Oost-Europa om gemeenteopbouw mogelijk te maken.

De stichting vraagt allereerst gebed ter ondersteuning van dit geestelijke werk. Daarnaast hopen we ook dat kerkelijke gemeenten en betrokken christenen in Nederland een bijdrage willen leveren om vorming en toerusting financieel mogelijk te maken. HOE ondersteunt onder andere: evangelisatieweken voor jeugd en jongeren, conferenties voor voorgangers, uitgave van (kinder)bijbels, een kinderblad en een Pools kerkblad.

Ook willen we via evangelisten in Servië en Roemenië evangelisatie mogelijk maken en gemeenteopbouw onder Roma stimuleren. Hulp Oost-Europa is betrokken bij het ontwikkelen van een catecheseproject voor Hongaarstalige gemeenten. Via www.hoehelpt.nl/gedeeldgeloof kunt u concrete onderdelen van het vormings- en toerustingswerk ondersteunen. Meer info kunt u vinden op www.stichtinghoe.nl/gedeeldgeloof.