Collectedoelen 2018

ZONDAG 25 NOVEMBER: DIACONIE ALGEMEEN
Diaconaat kan omschreven worden als een christelijke handreiking aan hen, die in een zwakke positie verkeren. Wanneer we de doelstelling vanuit de Bijbel nader toelichten komen we tot de volgende uiteenzetting: Het diaconale handelen van de gemeente vindt haar diepste grond in de gestalte van de Heere Jezus, die gekomen is om te dienen. In MarCus 10: 45 zegt Christus van Zichzelf: “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen van velen”. Een gemeente die door een levend geloof met Jezus Christus verbonden is, is per definitie een dienende gemeente, een diaconale gemeente. De diaconie krijgt regelmatig vanuit individuele personen of organisaties vragen voor acute financiële hulp. De diaconie gebruikt deze collecte om in een aantal gevallen hieraan te kunnen bijdragen. De aanvragen zijn zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Uw steun maakt het werk van de diaconie mogelijk.

ZONDAG 2 DECEMBER: NEM
De Near East Ministry (NEM) stuurt vrijwilligers uit naar organisaties in het Midden-Oosten waar kwetsbare mensen uit de samenleving worden bereikt (bijv. meervoudig gehandicapten in Israël en de Palestijnse Gebieden, overlevenden van de Holocaust, verpleeghuis in Caïro, school voor Afrikaanse vluchtelingen in Egypte, project van vrouwen met een beperking in Jordanië, kinderen met aangeboren hartafwijking in de Arabische landen die in Israël worden geopereerd, etc.). Het werk van de NEM is uniek omdat zij onvoorwaardelijk dient aan beide kanten van de scheidslijn, zowel onder Joden als Arabieren en zo getuige is van Jezus Christus in de landen van de Heerbaan.

De NEM werkt in Israël, de Palestijnse Gebieden en in Arabische landen zoals in Jordanië, Egypte en Irak en daarnaast ook in Koerdistan. Het Midden-Oosten is een regio die in brand staat; door het uitzenden van vrijwilligers aan beide kanten van de scheidslijn (Jood en Arabier) worden er, naast het direct bereiken van de kwetsbare doelgroepen, ook bruggen geslagen tussen strijdende partijen en draagt de NEM bij aan verzoening in deze nog steeds door haat en geweld geteisterde regio.