Wat doet de diaconie voor u

Dienen is onze missie

Als je aan een willekeurige persoon vraagt wat een diaken doet of wat de diaconie is dan is vaak het eerste wat genoemd wordt: collecteren. Niet vreemd omdat dit het meeste zichtbare werk is. En op zich is het niet verkeerd omdat de diaconie ook vaak op de achtergrond acteert. Onopvallend mensen helpen, dienen op verschillende manieren. Maar het is goed dat de mensen en hulpzoekende weten wat de diaconie doet, kan doen en hoe gemeenteleden zelf de belangrijke diaconale roeping kan oppakken.

De belangrijkste manier van helpen is het bieden van hulp op maat. Door in gesprek te gaan over soms kleine dingen zoeken we naar een oplossing die op korte termijn en soms op wat langere termijn uitkomst biedt. De hulp kan uit financiële hulp bestaan, maar zeker ook uit praktische hulp. Als de hulp vraag zeer dringend is of als de omvang groter blijkt te zijn werken we vaak samen met professionele organisaties. Maar ook zijn er goede contacten met vrijwilligersorganisaties. Op deze manier worden krachten gebundeld en kunnen we in veel gevallen passende hulp bieden.

De diakenen binnen onze gemeente hebben naast individuele ondersteuning van mensen ook verschillende taken/rollen binnen de diaconie. Zo helpen ze praktisch bij zaken als de kerstuitdeling, paasgroetenactie, projecten binnen Stichting Present, deelname in bestuurlijke functies als EBC, SPCJ, jongeren betrekken bij diaconaat, financiële ondersteuning van stichtingen/organisatie, heiligavond maal, WMO, diaconaal platform, WOK, boodschappenacties……..en dat is slechts een kleine greep uit manieren waarop we u willen helpen.

Wilt u een keer in een ontspannen sfeer vertrouwelijk praten met een diaken of kent u iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Neem contact met ons op, we staan voor u klaar.

Contact met Diaconie