Kerstuitdeling 2019

Kerstfeest. Een prachtige tijd, maar ook voor velen een tijd van pijnlijk gemis aan contact. Het is de taak van Gods kerk om te zien naar hen die zich verlaten, eenzaam of vergeten voelen. De Kerstuitdeling is één van de middelen waarmee uiting kan worden gegeven aan het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid. Uw diaconie verzorgt deze Kerstuitdeling.

Echter, door een toename van gemeenteleden en gezinnen die voor een kerstattentie in aanmerking komen, is extra hulp bij de uitdeling van harte welkom. Wanneer u rond week 51 in de gelegenheid bent uw hulp aan te bieden, bent u degene die we zoeken. Als zijn het slechts enkele uren die u kunt vrijmaken, het wordt bijzonder op prijs gesteld. In goed overleg kunnen we dan deze belangrijke en bevredigende taak onder alle hulpvaardigen verdelen. Het diaconaat is mede een taak van elk meelevend gemeentelid!

Opgave kan telefonisch of per e-mail. Het beste kunt u dat doen bij het commissielid van Kerstuitdeling in uw wijk.
Opstandingskerk – diaken Johan Verhoek. (tel. 06-29548872 / e-mail johan_verhoek@hotmail.com)
Kapel Hulshorst – diaken H. van de Steeg (tel. 06-14677313 / e-mail henkv@hotmail.com)

Wijk Dorpskerk en Sionskerk zijn inmiddels voorzien van voldoende vrijwilligers.