Kerstuitdeling hulp gevraagd !!!!!!

Kerstuitdeling hulp gevraagd !!!!!! Ook dit jaar is de periode rond het Kerstfeest een tijd van dat velen pijnlijk het gemis aan contact voelen. Het is de taak van Gods kerk om te zien naar hen die zich verlaten, eenzaam of vergeten voelen. De Kerstuitdeling is één van de instrumenten waarmee uiting kan worden gegeven aan het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid. Uw diaconie zal deze Kerstuitdeling verzorgen. Echter door een toename van gemeenteleden en gezinnen die voor een Kerstattentie in aanmerking komen, is extra hulp bij de uitdeling van harte welkom. Wanneer u rond week 51 in de gelegenheid bent uw hulp aan te bieden, bent u degene die we zoeken. Al zijn het slechts enkele uren die u kunt vrijmaken, wordt al bijzonder op prijs gesteld. In goed overleg kunnen we dan deze belangrijke en bevredigende taak onder alle hulpvaardige verdelen. Het diaconaat is mede een taak van elk meelevend gemeentelid! Opgave kan telefonisch of per e-mail. Het beste kunt u dat doen bij het commissielid van Kerstuitdeling in uw wijk. Wijk Sionskerk Diaken Bennie Boone (tel. 06-28748472 e-mail b.boone@kpnmail.nl) Dorpskerk Centrum Diaken Gerrit Koele (tel. 0341-262163; e-mail gakoele@gmail.com) Opstandingskerk Diaken Johan Verhoek. (tel. 06-29548872; e-mail johan_verhoek@hotmail.com) Kapel Hulshorst Diaken H. van de Steeg (tel. 06-14677313 ; e-mail henkv@hotmail.com)