Onderhoud monumentaal orgel Dorpskerk

Het orgel in de Dorpskerk is in 1872 gebouwd door L. van Dam & Zonen te Leeuwarden. Achter het fraaie front van dit monumentale front zijn er op dit moment grote zorgen. Dit is geconstateerd door leden van de orgelcommissie en vervolgens bevestigd door de rapportage (februari 2017) van onafhankelijk orgeladviseur drs. Herman G. Kamp. Restauratie is hard nodig.

Waaruit bestaat de restauratie?

Het grootste deel van de restauratie bestaat uit noodzakelijke onderhoudskosten. In deze kosten wordt voorzien door het College van Kerkrentmeesters.

Een ander deel van de restauratie heeft betrekking op draagkracht- en klankverbetering. In 1959 – 1960 is de Dorpskerk vergroot wat het volume van het gebouw en het aantal zitplaatsen heeft vergroot. Daarnaast heeft er, met de kennis die toen voorhanden was, in 1967 een aantal ingrepen plaatsgevonden aan het orgel. Deze twee gebeurtenissen zijn er mede de oorzaak van dat er nu, naast de noodzakelijke onderhoudskosten, de wens is om tijdens deze restauratie klank- en draagkrachtverbeteringen door te voeren. Met deze klank- en draagkrachtverbeteringen is een bedrag van circa € 60.000,00 gemoeid. Dit bedrag zal de komende maanden door allerlei initiatieven bij elkaar gebracht moeten worden, zodat de verbeteringen direct kunnen worden meegenomen tijdens de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het orgel.

Wie gaat de restauratie uitvoeren?

In december 2017 heeft Van den Heuvel Orgelbouw uit Dordrecht de opdracht tot restauratie gekregen. De restauratie zal in de loop van 2018 beginnen. De algehele restauratie gebeurt onder begeleiding van orgeladviseur drs. Herman G. Kamp.

Wat zijn de initiatieven?

Vanuit de orgelcommissie zijn er al de nodige initiatieven ontplooid voor het werven van gelden. Tot dusver staat de teller op circa € 16.000,00. Op dit moment zijn er de volgende initiatieven:

  • Wijnactie (lees meer)
  • Orgelpijpen adoptieplan (lees meer)
  • Bespelen Van Dam orgel in haar huidige staat tegen een tarief van € 15,00 per uur. Gemeenteleden en andere belangstellenden kunnen hiervoor een e-mail sturen naar orgeldorpskerk@hervormdnunspeet.nl

Aan een aantal andere initiatieven worden op dit moment gewerkt. Op korte termijn kunt u hierover meer informatie verwachten.

Heeft u suggesties voor ons, wilt u informatie ontvangen óf wilt u dit project ondersteunen, neemt u dan contact met ons op via orgeldorpskerk@hervormdnunspeet.nl

Hartelijke groet,

De Orgelcommissie