Renovatie orgel Dorpskerk

Naast de renovatie van het eigenlijke orgel wordt ook het schilderwerk van het hout(snij)werk binnenkort onder handen genomen. Vanaf maandag 13 januari wordt daarmee gestart. Dit houdt in dat rondom de achterste 3 tot 4 banken tijdelijk een steiger wordt geplaatst. Dit duurt ongeveer 4 weken.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen met het plaatsen van de steiger, het verplaatsen en transporteren van materialen en het schoonmaken en schuren van het houtwerk. Met name dit laatste is een intensief en tijdrovend werk. Door dit zelf te doen, besparen we op de kosten. Het schoonmaken en schuren vindt plaats in de werkruimte van de schilder.

Wilt u meehelpen? En bent u beschikbaar (ook als is het voor een paar uur) neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau, tel. 0341 25 29 03.