Lezing Gereformeerde Bond

Door de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond worden tijdens de wintermaanden een 5-tal lezingavonden georganiseerd. Deze avonden starten in september en eindigen in maart. Ze worden gehouden in verenigingsgebouw ‘De Wheme’ en beginnen om 19.30 uur. De sprekers tijdens deze avonden zijn doorgaans predikanten uit de omgeving en de onderwerpen zijn pastoraal en actueel.

Vrijdag 22 september 2017 – Ds. J. van Rumpt, Hulshorst – Uw Woord is een Lamp voor mijn voet en een Licht op mijn pad.
Donderdag 26 oktober 2017 – Ds. A. Goedvree, Uddel – Geloofsgroei.
Woensdag 22 november 2017 – Ds. A.J. Mensink, Elburg – Actuele vragen rondom de (kinder)doop.
Woensdag 17 januari 2018 – Ds. W.C. Polinder, Kamperveen – Als (klein)kinderen andere wegen gaan.
Woensdag 7 maart 2018 – Ds. P. Vermaat, Veenendaal – Het levenseinde in Bijbels perspectief.

We zien uit naar uw komst want de avonden zijn voor iedereen toegankelijk, lid of geen lid. Koffie en thee zijn gratis. Aan het eind van de avond is er een collecte om de gemaakte kosten te dekken. Contactpersoon namens het bestuur: Dhr. C.L. van Gameren (secretaris), Oenenburgweg 10, 8072 GL Nunspeet, tel. 0341-262490.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2018 Hervormd Nunspeet