Cursus Joodse messiasverwachting

Voor veel christenen was het een raadsel en een reden tot een zekere ergernis – en is dat soms nog wel – waarom de Joden in grote meerderheid al eeuwen lang hebben geweigerd Jezus als Messias te aanvaarden. Hij was een Jood onder de Joden. In Zijn verkondiging heeft Hij immers één en andermaal benadrukt, dat Hij niet is gekomen “om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen” (Matth. 5:17). En in de soms scherpe discussie met Farizeeën heeft Hij willen laten zien, dat een naar de vorm voldoen aan de Wet ontoereikend is: de HEERE ziet het hart aan. Dat is geheel naar het Jodendom. Zie hiervoor de toespraak van Mozes in Deut. 30 (bijv. de verzen 2 en 3).
Ook de apostel Paulus heeft intens geworsteld met dit vraagstuk. Zie Rom. 9-11. Hij besluit dan dat hier sprake is van “een geheimenis” (Rom. 11:25). Voldeed Jezus niet aan de Messias zoals zij Hem verwachtten? Hadden zij een meer aardse voorstelling van de invulling van de Messias en Zijn Rijk?

Dit najaar wordt een cursus van 3 avonden georganiseerd door de Commissies Kerk & Israël te Nunspeet. Op deze vragen en aanverwante thema’s worden ingegaan, zoals:
–  Messiaanse beloften in Tenach/het Oude Testament
–  Messiasverwachting(en) binnen het Jodendom
–  Messiaanse gestalten (personen) in Tenach en Jodendom

Op de maandagen 28 oktober, 11 november en 25 november leidt drs. C. van den Boogert ons in in de vragen rond de Joodse Messiasverwachting en hoe wij daar in het gesprek met (orthodoxe) Joden mee om kunnen gaan. Ds. Van den Boogert heeft als Israëlconsulent een aantal jaren in Jeruzalem gewoond. Hij is inmiddels al heel lang betrokken bij het werk van de Sjoel te Elburg en geldt als kenner van het Jodendom.

De kosten voor deze cursus zijn € 15,- inclusief een reader en koffie/thee, te voldoen op de eerste avond.
Plaats: Kerkelijk Centrum De Wheme; aanvang 19.45 uur. Alle geïnteresseerden zijn hartelijk welkom en dus ook jongeren!

Graag vooraf aanmelden bij Marinus ten Brinke: m.ten.brinke@kpnplanet.nl / tel 253387.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2020 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook