God keert alles om

God keert alles om en brengt de hemel hier.
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind.
God keert alles om en is in zwakheid sterk,
als Hij door een weg van lijden overwint.

Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen.
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam.
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om.

God keert alles om en brengt ontheemden thuis.
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld.
God keert alles om en geeft vermoeiden rust.
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld.

Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen.
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam.
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om.

God keert alles om en leidt ons naar het kruis,
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt.
God keert alles om en laat door Jezus zien,
dat de hemel met zijn komst de aarde raakt.

Bron: Sela.nl