Algemene kerkenraad

Een gemeente met wijkgemeenten heeft naast wijkkerkenraden een Algemene Kerkenraad (AK). Elke wijkkerkenraad wijst een of meer leden voor de AK aan. In de AK zitten minimaal twee predikanten, vijf ouderlingen (waarvan twee ook kerkrentmeester) en drie diakenen.

De AK van onze Hervormde Gemeente bestaat uit 15 leden. Uit alle vijf de wijkkerkenraden komen twee afgevaardigden. Naast de door de wijkkerkenraad afgevaardigde leden zijn vijf ambtsdragers met een bepaalde opdracht boventallig toegevoegd aan de AK. Dit zijn in de AK de preses, de scriba, de centrale jeugdambtsdrager, de secretaris van de diaconie en de voorzitter van de kerkrentmeesters.

In de vergadering van de AK worden o.a. de algemene belangen van onze Hervormde Gemeente besproken. Denk aan begrotingen en jaarrekeningen van de kerkvoogdij en van de diaconie, het collecterooster, het preekrooster, etc.

Rechts vind je een aantal links naar relevante documenten die je kunt downloaden. Heb je een vraag of een opmerking dan kun je deze mailen aan de AK.

Moderamen

  • Voorzitter – Frans van den Berg
  • Scriba – Bart Quik 
  • Assessor – Johan Ruitenburg 
  • Lid (predikant) – Ds. G. de Kok 
  • Lid (voorzitter kerkrentmeesters) – Marco Oudshoorn
  • Lid (secretaris diakenen) – Kees Hop
  • Ondersteuning scriba – Vacant
Bart Quik

Scriba
e-mail: bquik@hervormdnunspeet.nl

Bart-Quik-web
Johan Ruitenburg

Assessor
e-mail: ruitenburgj@gmail.com

Johan-Ruitenburg-01
Ds. G. de Kok

Lid (predikant Wijk Hulshorst)

email: gdekok@hervormdnunspeet.nl

foto-voor-website-Gert-de-Kok
Kees Hop

Lid (secretaris diakenen)
e-mail: keeshop@kpnmail.nl

kees-hop