Bijbelstudies over Israël

De Heilige Schrift is vrijwel geheel geschreven door Israëlieten/Joden. De schrijvers van de Evangeliën en de Brieven in het Nieuwe Testament zijn te typeren als Messiasbelijdende Joden. Alleen van de Evangelist Lukas is niet geheel duidelijk of hij van Joodse dan wel heidense komaf is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Schrift doordrenkt is van Joods gedachtengoed. In de hieronder opgenomen Bijbelstudies gehouden als opening van de bijeenkomsten van de commissie wordt, meer dan gewoonlijk, aandacht besteed aan de Joodse achtergrond en uitleg van een Bijbelgedeelte.

  1. Bracht Abraham een mensenoffer? Klik hier voor de bijbelstudie.
  2. De overspelige vrouw Klik hier voor de bijbelstudie.
  3. Het ‘Onze Vader’… een joods gebed? Klik hier voor de bijbelstudie.
  4. Jezus in context. Klik hier voor de bijbelstudie
  5. The Holy City. Klik hier voor de bijbelstudie
  6. Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis Klik hier voor de bijbelstudie
  7. Nicodemus en Jozef van Arimatea Klik hier voor de bijbelstudie