Bijbelstudies over Israël

De Heilige Schrift is vrijwel geheel geschreven door Israëlieten/Joden. De schrijvers van de Evangeliën en de Brieven in het Nieuwe Testament zijn te typeren als Messiasbelijdende Joden. Alleen van de Evangelist Lukas is niet geheel duidelijk of hij van Joodse dan wel heidense komaf is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Schrift doordrenkt is van Joods gedachtengoed. In de hieronder opgenomen Bijbelstudies gehouden als opening van de bijeenkomsten van de commissie wordt, meer dan gewoonlijk, aandacht besteed aan de Joodse achtergrond en uitleg van een Bijbelgedeelte.

 1. Bracht Abraham een mensenoffer? Klik hier voor de bijbelstudie.
 2. De overspelige vrouw Klik hier voor de bijbelstudie.
 3. Het ‘Onze Vader’… een joods gebed? Klik hier voor de bijbelstudie.
 4. Jezus in context. Klik hier voor de bijbelstudie
 5. The Holy City. Klik hier voor de bijbelstudie
 6. Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis. Klik hier voor de bijbelstudie
 7. Nicodemus en Jozef van Arimatea. Klik hier voor de bijbelstudie
 8. De verhevenheid van Jezus de Messias in de Hebreeënbrief. Klik hier voor de bijbelstudie
 9. De Bijbel: een tweedelige canon, één verhaal!. Klik hier voor de bijbelstudie
 10. Van een Saulus een Paulus worden. Klik hier voor de bijbelstudie
 11. De Cantica in Lukas 1 en 2. Klik hier voor de bijbelstudie
 12. AntijudaIsme - Antisemitisme. Klik hier voor de bijbelstudie
 13. Numeri - "In de woestijn". Klik hier voor de bijbelstudie
 14. Tot Jezus' dood besloten. Klik hier voor de bijbelstudie
 15. De verborgen Messias en de verzegelde boekrol. Klik hier voor de bijbelstudie
 16. Was Jezus de stichter van het Christendom? Of Paulus misschien? Klik hier voor de bijbelstudie