Diaconaat dóór en vóór de jeugd

Jeugddiaconie

Omzien naar elkaar. Binnen onze gemeente geldt dit zeker ook voor de jeugd tussen de 6 en 18 jaar. Vanuit het evangelie worden wij gestimuleerd om de jeugd bewust te maken van hun positie in de gemeente. Diaconaat is niet alleen een taak van volwassen gemeenteleden; het hoort in de hele gemeente thuis. Het aanleren van een diaconale houding bij de jeugd is een waarde die van essentieel belang is voor het functioneren als christen in de gemeente en in de maatschappij.

Binnen het jeugddiaconaat is een tweedeling te maken, namelijk: diaconaat dóór de jeugd (praktisch handelen) en diaconaat vóór de jeugd (hulp aan jongeren). In het beleidsplan jeugddiaconaat 2016-2020 is dit verder uitgewerkt, dit kun je hier downloaden.

Het jeugdwerk en daarmee ook het jeugddiaconaat is wijkgeoriënteerd. In elke wijkgemeente zijn één of twee jeugdouderlingen en één jeugddiaken actief, zij stemmen regelmatig de lopende zaken af. Alle jeugddiakenen nemen deel aan de (centrale) Diaconie en vormen hieronder de Jeugddiaconie. Er wordt ongeveer 6 keer per seizoen vergaderd. Eén jeugddiaken is afgevaardigde naar de Jeugdraad, hierin wordt door de centrale jeugdambtsdrager het jeugdwerk gemeentebreed afgestemd.

Elk seizoen promoten wij een diaconaal project om de jeugd in onze gemeente bewust te maken van de nood die andere kinderen, tieners en jongeren treft, en ze te helpen in hun situatie.

Jeugdactiviteiten

Wij stimuleren de leiding van clubs & catechese en uiteraard ook de kinderen & tieners zelf om met dit diaconale project (doel) aan de slag te gaan. Hiervoor kun je denken aan een geldinzamelingsactie, een spreker op een avond van de jeugdclub of catechese, etc.
De jeugddiaconie ziet graag dat er activiteiten voor dit diaconale doel worden gedaan en kan natuurlijk meehelpen. Neem hiervoor contact op met de jeugddiaken in je wijk.

Vragen

Mocht je een vraag of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met één van de jeugddiakenen:

Jan van de Werfhorst

Jeugddiaken Opstandingskerk
06 – 30 58 82 34

JanVanDeWerfhorst
Martijn van de kolk

Jeugddiaken Sionskerk
tel. (0525) 65 65 45

martijn-van-de-kolk
Dik Kroeze

Jeugddiaken Hulshorst
06 1003 3225

Dik-Kroeze-web
Andre van den Berg

Jeugddiaken Dorpskerk
(0341) 27 02 11

Foto-andre