Diaconaat dóór en vóór de jeugd

Jeugddiaconie

Omzien naar elkaar. Binnen onze gemeente geldt dit zeker ook voor de jeugd tussen de 6 en 18 jaar. Vanuit het evangelie worden wij gestimuleerd om de jeugd bewust te maken van hun positie in de gemeente. Diaconaat is niet alleen een taak van volwassen gemeenteleden; het hoort in de hele gemeente thuis. Het aanleren van een diaconale houding bij de jeugd is een waarde die van essentieel belang is voor het functioneren als christen in de gemeente en in de maatschappij.

Binnen het jeugddiaconaat is een tweedeling te maken, namelijk: diaconaat dóór de jeugd (praktisch handelen) en diaconaat vóór de jeugd (hulp aan jongeren). In het beleidsplan jeugddiaconaat 2016-2020 is dit verder uitgewerkt, dit kun je hier downloaden.

Het jeugdwerk en daarmee ook het jeugddiaconaat is wijkgeoriënteerd. In elke wijkgemeente zijn één of twee jeugdouderlingen en één jeugddiaken actief, zij stemmen regelmatig de lopende zaken af. Alle jeugddiakenen nemen deel aan de (centrale) Diaconie en vormen hieronder de Jeugddiaconie. Er wordt ongeveer 6 keer per seizoen vergaderd. Eén jeugddiaken is afgevaardigde naar de Jeugdraad, hierin wordt door de centrale jeugdambtsdrager het jeugdwerk gemeentebreed afgestemd.

Diaconaal project 2017-2018

De jeugddiaconie promoot ieder jaar een project om de jeugd in onze gemeente bewust te maken van de nood die andere kinderen, tieners en jongeren treft, en ze te helpen in hun situatie.
Voor het seizoen 2017 – 2018 is gekozen voor een diaconaal doel van Voorkom!, namelijk: ‘Ervaringsdeskundigen voor de klas’.

Voorkom!

Voorkom! geeft voorlichting ter preventie van verslavende middelen, zoals alcohol, tabaksproducten en drugs en van verslavende gewoonten, zoals gokken, gamen en cyberpesten. De voorlichting vindt met name op scholen plaats en richt zich op de kinderen in de groepen 7 en 8 op de basisscholen en de tieners in de klassen 1, 2 en 3 op het voortgezet onderwijs. Belangrijkste verslavingen zijn: alcohol en cyberpesten. Voorkom! geeft ook weerbaarheidstrainingen en voorziet in de behoeften aan informatie, advisering, hulpverlening en/of ondersteuning van ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van relaties en opvoeding naar Bijbelse normen.
Logo voorkom

Ervaringsdeskundigen

Om kinderen en tieners te kunnen waarschuwen voor de gevaren van verslaving, werkt Voorkom! met ervaringsdeskundigen. Dit zijn mannen of vrouwen die zelf verslaafd zijn geweest. Onder begeleiding van een preventiewerker van Voorkom! staat hij/zij voor de klas om het eerlijke verhaal van zijn/haar verslaving en de consequenties hiervan te delen met de jeugd. Zo wordt voor hen duidelijk wat het écht betekent om verslaafd te zijn. Doel: nieuwsgierigheid naar verslavende middelen en gewoonten wegnemen.
Ongeveer 100 ervaringsdeskundigen gaan met preventiewerkers van Voorkom! naar met name christelijke scholen om hun persoonlijke getuigenis te vertellen en te delen wat God voor hen betekent. Daarnaast biedt Voorkom! ondersteuning in de vorm van ‘steunpunten’, een soort van ‘plekken van herstel’. Er komen vaak confronterende vragen op hen af en het is goed om die op een veilige plaats te verwerken.
Ervaringsdeskundigen doen hun werk als vrijwilliger, maar krijgen wel hun reiskosten vergoed. Daarnaast stelt Voorkom! aan elke ervaringsdeskundige een preventiewerker voor 8 uur per week beschikbaar. Eén keer per jaar wordt een ontmoetingsdag voor alle ervaringsdeskundigen georganiseerd; dat werkt samen-bindend en motiverend.

Jeugdactiviteiten

Wij stimuleren de leiding van clubs & catechese en uiteraard ook de kinderen & tieners zelf om met dit diaconale project (doel) aan de slag te gaan. Hiervoor kun je denken aan een geldinzamelingsactie (t.b.v. de inzet van ervaringsdeskundigen op scholen), een spreker op een avond van de jeugdclub of catechese of een thema-avond over verslavingen voor ouders.
De Jeugddiaconie ziet graag dat er activiteiten voor dit diaconale doel worden gedaan en is natuurlijk bereid om dit te faciliteren. Neem hiervoor contact op met de jeugddiaken van de betreffende wijk.

Vragen

Mocht je een vraag of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met één van de jeugddiakenen:

Diederick Kolkman
Jeugddiaken Opstandingskerk
06 3422 0878
Bert van den Bosch
Jeugddiaken Sionskerk
06 1007 6212
Paul van den Berg
Jeugddiaken Dorpskerk
06 4848 4271
Dik Kroeze
Jeugddiaken Hulshorst
06 1003 3225

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2018 Hervormd Nunspeet