Diaconaat dóór en vóór de jeugd

Jeugddiaconie

Omzien naar elkaar. Binnen onze gemeente geldt dit zeker ook voor de jeugd tussen de 6 en 18 jaar. Vanuit het evangelie worden wij gestimuleerd om de jeugd bewust te maken van hun positie in de gemeente. Diaconaat is niet alleen een taak van volwassen gemeenteleden; het hoort in de hele gemeente thuis. Het aanleren van een diaconale houding bij de jeugd is een waarde die van essentieel belang is voor het functioneren als christen in de gemeente en in de maatschappij.

Binnen het jeugddiaconaat is een tweedeling te maken, namelijk: diaconaat dóór de jeugd (praktisch handelen) en diaconaat vóór de jeugd (hulp aan jongeren). In het beleidsplan jeugddiaconaat 2016-2020 is dit verder uitgewerkt, dit kun je hier downloaden.

Het jeugdwerk en daarmee ook het jeugddiaconaat is wijkgeoriënteerd. In elke wijkgemeente zijn één of twee jeugdouderlingen en één jeugddiaken actief, zij stemmen regelmatig de lopende zaken af. Alle jeugddiakenen nemen deel aan de (centrale) Diaconie en vormen hieronder de Jeugddiaconie. Er wordt ongeveer 6 keer per seizoen vergaderd. Eén jeugddiaken is afgevaardigde naar de Jeugdraad, hierin wordt door de centrale jeugdambtsdrager het jeugdwerk gemeentebreed afgestemd.

Terugblik diaconaal project 2017-2018

De jeugddiaconie promoot ieder jaar een project om de jeugd in onze gemeente bewust te maken van de nood die andere kinderen, tieners en jongeren treft, en ze te helpen in hun situatie.
In het afgelopen seizoen was voor de kerkelijke jeugd het diaconale doel ‘ervaringsdeskundigen voor de klas’ van Voorkom! Deze stichting geeft voorlichting ter preventie van verslavende middelen (alcohol, drugs, tabaksproducten e.d.) en van verslavende gewoonten (smartphone, gamen, gokken, e.d.). De voorlichting vindt met name op scholen plaats voor kinderen in de groepen 7 en 8 op de basisscholen en voor tieners in de klassen 1, 2 en 3 op het voortgezet onderwijs.

Om kinderen en tieners te waarschuwen voor de gevaren van verslaving werkt Voorkom! met ervaringsdeskundigen. Dit zijn mannen of vrouwen die zelf verslaafd zijn geweest. Onder begeleiding van een preventiewerker van Voorkom! staat hij/zij voor de klas om het eerlijke verhaal van zijn/haar verslaving en de gevolgen hiervan te vertellen aan de jeugd. Zo wordt voor hen duidelijk wat het écht betekent om verslaafd te zijn. Voorkom! hoopt hiermee de nieuwsgierigheid naar verslavende middelen en gewoonten bij de kinderen en tieners weg te nemen. Ongeveer 100 ervaringsdeskundigen gaan met preventiewerkers van Voorkom! naar met name christelijke scholen om hun persoonlijke getuigenis te vertellen en te delen wat God voor hen betekent.

De inzet van ervaringsdeskundigen kost geld. De catechesegroepen van diverse kerken van Hervormd Nunspeet hebben geld bijeengebracht door te collecteren. Daarnaast is er een gemeentebrede collecte geweest en is in een dienst van WonderWorship (WW) een extra collecte gehouden. Door deze collecten is het mooie bedrag van € 2.039,34 opgehaald. Jeugd en volwassenen, hartelijk bedankt!

Bij de catechesegroepen en in een WW-dienst is tevens aandacht besteed aan het werk van Voorkom!.

De 3-4-5-club en de club ‘Sionsbende’ van de Sionskerk hebben elk een actie gehouden voor een lokaal doel, namelijk ‘jonge mantelzorgers’. Het betreft hier kinderen die geen fijne thuissituatie hebben; hun ouders zijn langdurig ziek. Voor deze kinderen worden door Straathoekwerk Nunspeet en Steunpunt Mantelzorg middagen georganiseerd. Kinderen kunnen hun ervaringen delen en doen gezellige dingen met elkaar. Jongens en meisjes van de 3-4-5-club hebben een sponsorloop gedaan en jongens van de Sionsbende hebben lege flessen ingezameld. Met beide acties is het mooie bedrag van € 215,10 opgehaald. Met dit geldbedrag is een voetbaltafel voor de jonge mantelzorgers aangeschaft. Jongens en meisjes, hartelijk bedankt!

Diaconaal project 2018-2019

Elk seizoen kiezen wij een diaconaal doel en voor het seizoen 2018 – 2019 is dit een doel dat door onze zendingswerker Renske van Veen is aangedragen.
Het betreft de aanschaf van in ieder geval bibliotheekboeken voor de school op de compound (leefgemeenschap) in Pakistan, waar Renske woont en werkt. Kinderen van stafleden gaan naar deze school en er is geen volwaardige bibliotheek beschikbaar.
Meer informatie over het werk van Renske kun je hier vinden.

Jeugdactiviteiten

Wij stimuleren de leiding van clubs & catechese en uiteraard ook de kinderen & tieners zelf om met dit diaconale project (doel) aan de slag te gaan. Hiervoor kun je denken aan een geldinzamelingsactie, een spreker op een avond van de jeugdclub of catechese, etc.
De Jeugddiaconie ziet graag dat er activiteiten voor dit diaconale doel worden gedaan en is natuurlijk bereid om dit te faciliteren. Neem hiervoor contact op met de jeugddiaken je wijk.

Vragen

Mocht je een vraag of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met één van de jeugddiakenen:

Diederick Kolkman
Jeugddiaken Opstandingskerk
06 3422 0878
Vacant
Jeugddiaken Sionskerk

Paul van den Berg
Jeugddiaken Dorpskerk
06 4848 4271
Dik Kroeze
Jeugddiaken Hulshorst
06 1003 3225

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2019 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook