Giften

Enkele keren in het jaar krijgt u een verzoek voor een bijdrage. De belangrijkste zijn:

Actie kerkelijke bijdrage
Deze wordt gehouden in de maand januari. De kerkelijke bijdrage is de grootste inkomstenbron van onze gemeente. Meer over de actie Kerkbalans.

Giftenveloppen
Voor de bid- en dankdagcollecte en voor de oudejaarscollecte worden er speciale giftenveloppen uitgereikt tijdens de voorafgaande zondag.

Solidariteitskas
Hiervoor ontvangen alle belijdende leden en doopleden (vanaf 21 jaar) een verzoek tot betaling. Jaarlijks wordt onze gemeente door de landelijke kerk aangeslagen om voor al haar belijdende leden € 5,- per lid af te dragen. De landelijke kerk betaalt hier onder andere het pastoraat onder doven en pastoraat in de krijgsmacht van, maar steunt hiermee ook armere gemeentes.

Verjaringsfonds
Rondom de verjaardag ontvangen gemeenteleden van 18 jaar en ouder een felicitatiekaart. Daar zit ook een giftzakje bijgesloten. De gift komt ten goede aan het kerkenwerk binnen de gemeente. U kunt ook online een gift doen.

Bankrekeningen:
NL66RABO0373726384 (kerkelijke bijdrage / solidariteitskas)
NL06RABO0347589650 (overige betalingen).

NL48RABO0387505946 (diaconie)

Lees meer over de (wettelijk verplichte) ANBI-status.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2021 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook