Giften

Enkele keren in het jaar krijgt u een verzoek voor een bijdrage. De belangrijkste zijn:

Actie kerkelijke bijdrage
Deze wordt gehouden in de maand januari. De kerkelijke bijdrage is de grootste inkomstenbron van onze gemeente. 

Giftenveloppen
Voor de bid- en dankdagcollecte en voor de oudejaarscollecte worden er speciale giftenveloppen uitgereikt tijdens de voorafgaande zondag.

Solidariteitskas
Hiervoor ontvangen alle belijdende leden en doopleden (vanaf 21 jaar) een verzoek tot betaling. Jaarlijks wordt onze gemeente door de landelijke kerk aangeslagen om voor al haar belijdende leden € 5,- per lid af te dragen. De landelijke kerk betaalt hier onder andere het pastoraat onder doven en pastoraat in de krijgsmacht van, maar steunt hiermee ook armere gemeentes.

Verjaringsfonds
Rondom de verjaardag ontvangen gemeenteleden van 18 jaar en ouder een felicitatiekaart. Daar zit een qr-code op voor het overmaken van een gift. De gift komt ten goede aan het kerkenwerk binnen de gemeente. U kunt ook online een gift doen.

Bankrekeningen:
NL66RABO0373726384 (kerkelijke bijdrage / solidariteitskas)
NL06RABO0347589650 (overige betalingen).

NL48RABO0387505946 (diaconie)

Lees meer over de (wettelijk verplichte) ANBI-status.