Giften

In korte tijd is de wereld veranderd. Vanuit de Bijbel krijgen we de opdracht om in gebed onze naaste op te dragen en hulp te geven. De diaconie roept u op om de collectedoelen te steunen en uw gift online over te maken. Uw steun is hard nodig! Wilt u een gift voor de collectes overmaken dan kan dat o.a. via de app van Hervormd Nunspeet, via onze site of door het overmaken van een gift aan de diaconie met vermelding van het doel dat u wilt ondersteunen IBAN: NL48RABO0387505946
 Digitaal betalen

App Appostel
Wanneer u gebruikt maakt van de app ‘Appostel’ kunt u nu ook een tegoed in stellen. U koopt dan als het ware digitale collectemunten. U koopt eenmalig een bedrag in en rekent af via Ideal. Op zondag (of later) geeft u digitaal via de collecte-app, maar u hoeft dit niet meer af te rekenen. U kiest voor de optie 'tegoed' en datgene wat u geeft wordt in mindering gebracht op uw tegoed.

Website
Via hervormdnunspeet.nl kan u ook een gift overmaken. Het werkt als volgt:
Stap 1. Klik op ‘Doneer nu‘
Stap 2. Maak een keuze uit één van de geboden mogelijkheden:

  • Collectes (gebundeld), u kunt voor diaconie en kerk gelijktijdig een afzonderlijke gift doen
  • Eerste collecte voor de diaconie
  • Tweede collecte voor de kerk
  • Derde collecte voor de kerk
  • Zendingsbussen
  • Biddagcollecte
  • Dankdagcollecte
  • Verjaardagsfonds

Stap 3. Kies ‘Gift/Donatie’
Stap 4. Kies één van de bedragen (of vul een eigen bedrag in) en ga naar ‘Volgende’
Stap 5. Bevestig uw gift en kies ‘Opslaan en versturen’
Stap 6. Kies uw bank/ of maak gebruik van uw tegoed.
 

Vervolgens komt u in de betaalomgeving van uw bank en kunt u de betaling afronden. Hartelijk dank voor uw giften!
 Rechtstreeks overmaken

Het is natuurlijk altijd mogelijk om zelf rechtstreeks vanuit uw bankomgeving een bedrag over te maken op een van onderstaande rekeningen. Wilt u dan in de omschrijving duidelijk het doel benoemen waarvoor u uw gift overmaakt?

Bankrekeningen:
NL66RABO0373726384 (kerkelijke bijdrage / solidariteitskas)
NL06RABO0347589650 (overige betalingen).

NL48RABO0387505946 (diaconie)

Lees hier meer over de (wettelijk verplichte) ANBI-status.
 Periodieke bijdrage

Indien u lid bent van onze Hervormde Gemeente, krijgt u enkele keren per jaar een verzoek voor een bijdrage. De belangrijkste zijn:

Actie kerkbalans
Deze wordt gehouden in de maand januari. De kerkelijke bijdrage is de grootste inkomstenbron van onze gemeente. 

Giftenveloppen
Voor de bid- en dankdagcollecte en voor de oudejaarscollecte worden er speciale giftenveloppen uitgereikt tijdens de voorafgaande zondag.

Solidariteitskas
Hiervoor ontvangen alle belijdende leden en doopleden (vanaf 21 jaar) een verzoek tot betaling. Jaarlijks wordt onze gemeente door de landelijke kerk aangeslagen om voor al haar belijdende leden € 5,- per lid af te dragen. De landelijke kerk betaalt hier onder andere het pastoraat onder doven en pastoraat in de krijgsmacht van, maar steunt hiermee ook armere gemeentes.

Verjaringsfonds
Rondom de verjaardag ontvangen gemeenteleden van 18 jaar en ouder een felicitatiekaart. Daar zit een qr-code op voor het overmaken van een gift. De gift komt ten goede aan het kerkenwerk binnen de gemeente. U kunt ook online een gift doen.