Kerkbalans 2023

Zondag 15 januari 2023 is de officiële start van de Kerkbalans actie 2023. Er is nagedacht hoe we de actie opnieuw zo goed en veilig mogelijk kunnen laten verlopen. Een van de speerpunten zal zijn om iedereen te motiveren zoveel mogelijk online hun bijdrage toe te zeggen. Dat kunt u vanaf dit moment al doen. Via onderstaande button wordt u door dit proces geleid waarbij u om een registratienummer wordt gevraagd. Dit staat op uw toezeggingsformulier.

In de week van 16- 21 januari 2023 worden de enveloppes op de gewone wijze bij u in de brievenbus gedaan. Daar zit een folder en een toezeggingsformulier in. Vervolgens krijgt u tot vrijdag 27 januari de gelegenheid om uw toezegging digitaal te doen. U mag ook het formulier inleveren in de brievenbus van het kerkelijk bureau. Op maandag 30 januari maakt het kerkelijk bureau nieuwe (hopelijk korte) lijsten voor de medewerkers. Tussen 31 januari en 3 februari gaan de medewerkers langs bij degenen van wie de toezegging nog niet (digitaal) is ontvangen, we denken daarbij m.n. aan onze oudere gemeenteleden voor wie digitaal toezeggen mogelijk lastig is. Op de enveloppe heeft de medewerker aangegeven wanneer dat zal zijn. Heeft u uw toezegging al digitaal gedaan, dan komen zij uiteraard niet meer bij u langs! Dat scheelt voor de bezorgers veel contactmomenten.

Tot slot, digitaal toezeggen bespaart veel werk voor het kerkelijk bureau. De toezeggingen worden automatisch verwerkt en hoeven niet meer handmatig ingevoerd te worden. Mogelijk vormt dit nog een extra stimulans voor u om uw toezegging digitaal in te vullen!

Kort samengevat, hoe helpt u het best en het veiligst:

  • Digitaal toezeggen, dit kan nu al, maar ook nadat u uw actie-enveloppe ontvangen hebt; graag tussen 16 en 27 januari. Er komt niemand aan deur om de retourenveloppe op te halen.
  • Invullen van het antwoordformulier en dit afgeven in de brievenbus van het kerkelijk bureau; graag tussen 16 en 27 januari.
  • Laten ophalen tussen 31 januari en 3 februari, let op de tijd die op de enveloppe staat aangegeven en zorg ervoor dat de retourenveloppe klaar ligt.
  • Bent u gewend om al eerder uw toezegging te voldoen (bijvoorbeeld om belastingtechnische redenen) , dan wordt uw betaling tevens verwerkt als een toezegging. U ontvangt wel de informatie-enveloppe half januari, maar er komt niemand om de retourenveloppe op te halen.

Landelijke actie kerkbalans
De actie ‘kerkelijke bijdrage 2023’ van onze kerk is onderdeel van de landelijke ‘Actie Kerkbalans’. Lees meer informatie over de landelijke actie.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

?én van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2022 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook