Heilig Avondmaal

Op drie zondagen per jaar (in de maanden januari, juni en september) en op Goede Vrijdag (avond) wordt in alle kerkgebouwen het heilig avondmaal gehouden. Zowel in de eerste als tweede dienst vinden er vieringen plaats. De voorbereiding wordt normaal gesproken gehouden op de zondag voor de viering. In sommige wijken worden in de week vooraf ook bezinningsmomenten belegd.

In het overzicht van de kerkdiensten (minimaal 4 weken van te voren) wordt aangeven wanneer er een avondmaalsdienst is.

Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt!