Kerkblad

Naast de site is ook ons kerkblad een belangrijke informatiebron. De aankondigingen van kerkdiensten en verdere mededelingen over allerlei kerkelijke activiteiten zijn te lezen in ‘Hervormd Nunspeet’ dat om de 14 dagen op vrijdag verschijnt.

Oude uitgaven zijn online inzichtelijk voor leden van de gemeente.

Het abonnementsgeld bedraagt € 22,50 per jaar. Nieuw in onze gemeente? Dan ontvangt u het kerkblad de eerste drie maanden gratis ter kennismaking.

Voor klachten omtrent bezorging of afwerking van het kerkblad, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, tel. 0341-252903 of kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl.

Aanleveren en inleveren kopij
In de regel verschijnt het kerkblad om de veertien dagen, in een enkel geval om de 3 weken. De kopij dient uiterlijk op de maandagmorgen voor 9.00 bij het kerkelijk bureau te zijn aangeleverd via de mail: redactie@hervormdnunspeet.nl Verschijningsdat kunt u opvragen via kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl.

Abonnementsaanvraag kerkblad

Fam.Dhr.Mw.

Uw voorletters:*

Uw achternaam:*

Uw straatnaam en huisnummer:*

Uw postcode:*

Uw woonplaats:*

Uw e-mail:*

Opmerkingen:


Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

?én van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2022 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook