Kerkradio en -tv

Kerkradio
Voor ouderen en ook voor langdurig en chronisch zieke gemeenteleden is er de mogelijkheid via de kabel of de telefoonlijn de kerkdiensten mee te luisteren. U ontvangt een kastje in bruikleen (borg € 50,-).

De administratie van de kerkradio is op het kerkelijk bureau. Daar kunt u ook inlichtingen ontvangen. De eerste aansluitingskosten bedragen € 75,- terwijl het abonnementsgeld € 10,- per maand bedraagt. Daarnaast ontvangt men 1x per kwartaal een acceptgiro voor een gift. De totale kwartaalopbrengst van deze giften wordt verdeeld over kerk, diaconie en Radio Contact.

Voor de kerkradio luisteraars in Nunspeet en Hulshorst verzorgt Radio Contact de diverse uitzendingen. Lees meer over Radio Contact.

Kerk-tv
Sinds enige tijd worden de diensten vanuit de Dorpskerk, Sionskerk, Opstandingskerk en Kapel live uitgezonden inclusief beeld. Dit kan direct via internet of op uw eigen tv. Voor het zien van de beelden van de diensten via uw eigen televisie, is een separaat kastje (zgn. settopbox) nodig. De kosten hiervan zijn € 75,- eenmalige aansluitkosten en € 10,- per maand abonnement. Informatie en het bestellen kan via het kerkelijk bureau.

Internet
Alle reguliere kerkdiensten, maar ook rouw- en trouwdiensten worden uitgezonden via de kerkomroep, waarbij de dienst rechtstreeks meegeluisterd kan worden. Achteraf via internet een dienst beluisteren (of terugkijken) kan tot ongeveer drie maanden.

Er is ook een mogelijkheid een opname van deze diensten te laten maken op CD. Bestellingen kunnen geplaatst worden bij het kerkelijk bureau, tel 0341-252903.

Beelduitzendingen en privacy
Veel aandacht is er besteed aan het op de juiste wijze in beeld brengen van de diensten. Het privacy aspect is vaak en ruim aan de orde geweest en sinds 2015 is er een gemeentebreed privacy protocol. De individuele kerkenraden zelf hebben richtlijnen opgesteld over wat er wel en niet in beeld gebracht mag worden tijdens de verschillende momenten van een eredienst.

U kunt hier het privacy-protocol downloaden:
Hervormd Nunspeet Privacy protocol KerkTV

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2021 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook