Algemene Kerkenraad

Een gemeente met wijkgemeenten heeft naast wijkkerkenraden een Algemene Kerkenraad (AK). Elke wijkkerkenraad wijst een of meer leden voor de AK aan. In de AK zitten minimaal twee predikanten, vijf ouderlingen (waarvan twee ook kerkrentmeester) en drie diakenen.

De AK van onze Hervormde Gemeente bestaat uit 15 leden. Uit alle vijf de wijkkerkenraden komen twee afgevaardigden. Naast de door de wijkkerkenraad afgevaardigde leden zijn vijf ambtsdragers met een bepaalde opdracht boventallig toegevoegd aan de AK. Dit zijn in de AK de preses, de scriba, de centrale jeugdambtsdrager, de secretaris van de diaconie en de voorzitter van de kerkrentmeesters.

In de vergadering van de AK worden o.a. de algemene belangen van onze Hervormde Gemeente besproken. Denk aan begrotingen en jaarrekeningen van de kerkvoogdij en van de diaconie, het collecterooster, het preekrooster, etc.

Rechts vind je een aantal links naar relevante documenten die je kunt downloaden. Heb je een vraag of een opmerking dan kun je deze mailen aan de AK.

Moderamen

Frans van den Berg
Voorzitter
e-mail: favdberg@solcon.nl

Bart Quik
Scriba
e-mail: bquik@hervormdnunspeet.nl

Johan Ruitenburg
Assessor
e-mail: ruitenburgj@gmail.com

Ds. G. de Kok
Lid (predikant Wijk Hulshorst)
e-mail: gdekok@hervormdnunspeet.nl

Gert van Meulen
Lid (voorzitter kerkrentmeesters)
e-mail: gvanmeulen@hervormdnunspeet.nl

Kees Hop
Lid (secretaris diakenen)
e-mail: keeshop@kpnmail.nl

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

?én van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2022 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook