Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is samengesteld uit kerkrentmeesters uit alle wijkgemeenten. Per wijkgemeente zijn er twee kerkrentmeesters.

Het secretariaat is gevestigd op het kerkelijk bureau:
Dominee de Bouterlaan 5
8071 GX Nunspeet
Postbus 253
8070 AG Nunspeet
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl

Bankrekeningnummer:
NL06RABO0347589650.
Bankrekeningnummer voor kerkelijke bijdrage:
NL66RABO0373726384

Laatste nieuwsberichten

Bekijk het complete nieuwsoverzicht van het College van Kerkrentmeesters

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

?én van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2022 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook