Kerkrentmeesters

Verkort overzicht begroting 2023

Het verkorte overzicht kunt u hier bekijken


Samenstelling kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is samengesteld uit kerkrentmeesters uit alle wijkgemeenten. Per wijkgemeente zijn er twee kerkrentmeesters.

Het secretariaat is gevestigd op het kerkelijk bureau:
Dominee de Bouterlaan 5
8071 GX Nunspeet
Postbus 253
8070 AG Nunspeet
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl

Bankrekeningnummer:
NL06RABO0347589650.
Bankrekeningnummer voor kerkelijke bijdrage:
NL66RABO0373726384