Pastorale Begeleiding door gemeenteleden

Er kan een moment komen in je leven waarin je het gevoel hebt dat je graag eens over dingen die je bezighouden met een ander zou willen praten, in een sfeer van vertrouwen. Iemand met een open hart en een luisterend oor die geheimhoudingsplicht heeft. Iemand die al uw twijfels, vragen of problemen, als u dit wenst, in het gebed bij God brengt en die ook de Bijbel wil openen om daarin troost en steun te zoeken. Het delen van problemen helpt vaak in de verwerking.

Onze gemeente heeft vrijwilligers laten toerusten om deze gemeenteleden te ondersteunen; de PPB-ers  Zij hebben een tweejarige cursus gevolgd bij de stichting PPP Opleidingen (Praktisch Persoonlijk Pastoraat) in Ermelo. Deze cursus heeft een christelijke achtergrond en geeft inzicht in het ontstaan en verwerken van diverse lichamelijke of relationele problemen.

Is het ook voor mij?
Hebt u/jij het gevoel dat PPB u zou kunnen helpen? Of twijfelt u/jij? Neem dan gerust contact met ons op. Samen komen we verder.

Hoe werkt het?
In een eerste gesprek zal de PPB-er samen met u/jou bespreken waar (jo)uw behoefte ligt. Daarin kunt u aangeven of de predikant en wijkouderling wel of niet worden geïnformeerd. Anonimiteit is mogelijk. We spreken regelmatig met elkaar en u/jij krijgt bezoek zolang u/jij wenst. In de regel is dat max. 1,5 tot 2 jaar.

Contact
Dorpskerk
In de wijk Dorpskerk kunt u PPB aanvragen bij de contactpersoon van uw wijk:
Anja de Boer, tel. 0341-251059, e-mail: deboeranja@hotmail.com, de predikant, pastoraal medewerker of uw wijkouderling.

Kapel
In Hulshorst kunt u PPB aanvragen bij de contactpersoon voor uw wijk:
Nelleke Hoogendoorn, tel. 0341-256657,  06-22641003 e-mail: nellekehoogendoorn@gmail.com, de wijkpredikant of uw wijkouderling.

Opstandingskerk
In de wijk Opstandingskerk kunt u PPB aanvragen bij de contactpersoon van uw wijk:
Anja de Boer, tel. 0341-251059, e-mail deboeranja@hotmail.com, de predikant, pastoraal medewerker of uw wijkouderling.

Sionskerk
In de wijk Sionskerk kunt u PPB aanvragen bij de contactpersoon van uw wijk:
Nelleke Hoogendoorn, tel. 0341-256657/06-22641003, e-mail: nellekehoogendoorn@gmail.com, de predikant of uw wijkouderling.