Pastorale Begeleiding (PBT)

Er kan een moment komen in je leven dat je het gevoel hebt dat je graag eens over dingen die je bezighouden met iemand zou willen praten, in een sfeer van vertrouwen. Iemand die al uw twijfels, vragen of problemen, als u dit wenst, in het gebed bij God brengt en die ook de Bijbel opent om daarin troost en steun te zoeken. Het delen van problemen helpt vaak bij de verwerking. 

Onze gemeente heeft vrijwilligers laten toerusten om gemeenteleden te ondersteunen; het Pastoraal Begeleidingsteam (voorheen PPB). Zij hebben een tweejarige cursus gevolgd bij de stichting PPP Opleidingen (Praktisch Persoonlijk Pastoraat) in Ermelo. Deze cursus heeft een christelijke achtergrond en geeft inzicht in het ontstaan en verwerken van diverse lichamelijke of relationele problemen. Ook voor geloofsvragen, rouwverwerking, depressiviteit, een verslaving, homofilie etc. kunt u ons bellen.

Is het ook voor mij?
Hebt u/jij het gevoel dat deze vorm van Pastorale Begeleiding u zou kunnen helpen? Of twijfelt u/jij? Neem dan gerust contact op met de coördinator van de PBT Nelleke Hoogendoorn, tel. 06-22641003 of met één van de hieronder vermelde personen. Samen komen we verder!

Hoe werkt het?
In een eerste gesprek zal de Pastoraal Begeleider samen met u/jou bespreken waar (jo)uw behoefte ligt. Daarin kunt u aangeven of de predikant/wijkouderling wel of niet worden geïnformeerd. We spreken regelmatig met elkaar en u/jij krijgt bezoek zolang u/jij dat wenst; in de regel is dat ongeveer 1,5 tot 2 jaar. 

Contact
Dorpskerk
In de wijk Dorpskerk kunt u deze vorm van begeleiding aanvragen bij de contactpersoon van uw wijk:
Anja de Boer, tel. 0341 - 25 10 59, e-mail: deboeranja@hotmail.com, de predikant, pastoraal medewerker of uw wijkouderling.

Kapel
In Hulshorst kunt u deze vorm van begeleiding aanvragen bij de contactpersoon van uw wijk:
Nelleke Hoogendoorn, tel. 0341 - 25 66 57, 06 - 22 64 10 03, e-mail: nellekehoogendoorn@gmail.com, de predikant of uw wijkouderling.

Opstandingskerk
In de wijk Opstandingskerk kunt u deze vorm van begeleiding aanvragen bij de contactpersoon van uw wijk:
Anja de Boer, tel. 0341 - 25 10 59, e-mail: deboeranja@hotmail.com, de predikant, pastoraal medewerker of uw wijkouderling.

Sionskerk
In Hulshorst kunt u deze vorm van begeleiding aanvragen bij de contactpersoon van uw wijk:
Nelleke Hoogendoorn, tel. 0341 - 25 66 57,  06 - 22 64 10 03, e-mail: nellekehoogendoorn@gmail.com, de predikant, pastoraal medewerker of uw wijkouderling.