Veldwerkers

Vanuit onze gemeente zijn diverse veldwerkers actief. Binnen de grenzen van Europa, maar ook ver daarbuiten. Hieronder worden er enkele genoemd. Sommigen met naam, anderen niet vanwege veiligheidsredenen.

Janet van Middendorp

Ethiopië is een land met 85 talen. Veel mensen in dit land kunnen niet lezen of schrijven. Hoe pak je dat aan als organisatie voor Bijbelvertaalwerk? Wycliffe Bijbelvertalers werkt samen met allerlei mensen op het taleninstituut SIL in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Daar zijn mensen die taalonderzoek doen en de klanken van de taal omzetten in schrift. Een onmisbare stap, als je een Bijbel op schrift in de eigen taal wil maken, en als je mensen zover wilt krijgen om de Bijbel te gaan lezen. Er zijn ook mensen die onderwijsmaterialen maken om de kinderen te leren lezen. Heel eenvoudige boekjes, te beginnen met AVI 1, zeg maar. Dáár is Janet van Middendorp bij betrokken. En elk jaar trekt ze een paar keer het land in om leerkrachten te trainen om goed taalonderwijs te geven. Dat is een hele klus, want een onderwijssysteem zoals wij in Nederland kennen ze daar niet. Maar niets doen is geen optie. Dus met kleine stapjes en heel veel geduld wordt er verder gewerkt aan een nieuwe generatie in Ethiopië die kan lezen en voor wie de Bijbel geen gesloten boek blijft.

Bekijk twee filmpjes:

Bekijk hieronder twee minifilmpjes van ds. Rodenburg en Janet om een kleine indruk te krijgen van een onderdeel van het werk van Janet en haar collega.

David en Janet

Janet en Anne-Christie

Wimjan van den Berg

Wimjan van den Berg werkt en woont momenteel in Kopenhagen, Denemarken. Hij is daar op dit moment aan het werk met Youth With A Mission. Lees meer.

Lourens en Rebecca

Lourens en Rebecca dienen in Nazareth onder de zonen en dochters van Abraham. Waarom? Zij weten zich geroepen om te dienen onder de volkeren van de Heerbaan (Jesaja 19:23-25) en willen Jezus volgen naar waar hij hen roept. Zij zijn gevraagd om mee te helpen de christelijke identiteit van hun werkplek, het Nazareth Trust, te versterken en verder vorm te geven.

Lourens zet zich in voor de uitbreiding van het pastoraal team. De doelstelling is dat er 24/7 pastorale zorg beschikbaar komt voor de patiënten en hun medewerkers. Rebecca ondersteunt de directeur in zijn werkzaamheden. Door in Nazareth te leven willen Lourens en Rebecca een bemoediging zijn voor de alsmaar kleinere groep christenen in de regio.

Wilt u betrokken zijn? Het werk van Lourens en Rebecca is allereerst een zaak van gebed. Bidt u mee? Daarnaast kunt u op de hoogte blijven door u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. Aangezien Lourens en Rebecca in Israël geen salaris mogen ontvangen, zijn zij grotendeels afhankelijk van giften. Steun hen met een periodieke of eenmalige bijdrage.

TFC Lourens en Rebecca, Korenlaan 1A, 8071 WJ in Nunspeet
of stuur een e-mail.

Susan Hennink

Susan is in juni 2019 haar uitzendtermijn voor 2 jaar begonnen voor Jeugd met een Opdracht (JmeO) in Costa Rica. De eerste periode staat in het teken van het volgen van een opleiding. Dit is een school om het schrijversvak te leren. Het doel is om door geschreven verhalen God en de goede boodschap van het evangelie dicht bij de mensen te brengen. Nadat de opleiding voltooid is, gaat Susan haar administratieve vaardigheden inzetten op de basis van JmeO.

Wilt u een groet sturen in de vorm van een kaartje, dan is dit meer dan welkom op het volgende adres:

Apartado 252-2070 Sabanilla
Montes de Oca
San José
Costa Rica
Attn: Susan Hennink

U kunt Susan op de volgende manieren volgen:
Facebook
Website
– Het kerkblad

Als u de gebedsmail wilt ontvangen, kunt een e-mail sturen.

Giften zijn nog steeds van harte welkom. Deze kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL68 RABO 0341 2393 99 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nunspeet o.v.v. TFC Susan Hennink.

De diaconie heeft een ANBI-status, dus uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Hartelijke groet,
TFC Susan (Erik Bouw, Johan Voortman, Arjan Schop)