Gereformeerde Bond

Vereniging tot verdediging en verbreiding van de Waarheid van Gods Woord in de Protestantse Kerk in Nederland. Afdeling Nunspeet/Hulshorst.

Door de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond worden tijdens de wintermaanden een 5-tal lezingavonden georganiseerd. Deze avonden starten in september en eindigen in maart. Ze worden gehouden in verenigingsgebouw "De Wheme" en beginnen om 19.30 uur. De sprekers tijdens deze avonden zijn doorgaans predikanten uit de omgeving en de onderwerpen zijn pastoraal en actueel. De data waarop deze lezingen worden gehouden kunt u vinden in de agenda. Ook worden de lezingen aangekondigd in het kerkblad. Zet deze data tijdig in uw agenda of op uw kalender, zodat u geen avond hoeft te missen.

We zien uit naar uw komst want de avonden zijn voor iedereen toegankelijk, lid of geen lid. Koffie en thee zijn gratis. Aan het eind van de avond is er een collecte om de gemaakte kosten te dekken. Contactpersoon namens het bestuur: Dhr. C.L. van Gameren (secretaris), Oenenburgweg 10, 8072 GL Nunspeet, tel. 0341-262490.