Vrouwenkring Ruth

Houd je van gezellig samenzijn met andere vrouwen om te luisteren naar Gods woord? Samen zingen, bidden, creatief bezig zijn in een goede sfeer? Samen zoeken naar Bijbelse antwoorden op de vragen van het leven? Dan ben je bij ons van harte welkom! Eenmaal per twee weken komen we op dinsdagavond bij elkaar in de Opstandingskerk, Feithenhofweg 24, om een Bijbelstudie uit het bijbelstudienummer (www.vrouwtotvrouw.nl) te behandelen. De avonden worden gehouden in de Opstandingskerk van 19.45 – 21.45 uur. Naast de Bijbelstudieavonden hebben we met Kerst en Pasen een viering, één keer per seizoen een crea-avond en een high tea en wordt er ongeveer driemaal per seizoen een spreek(st)er uitgenodigd.

De data voor het seizoen 2023/2024 worden hier z.s.m. vermeld.

De avonden worden gehouden in de Opstandingskerk van 19.45-21.45 uur

Voor meer informatie: Jenny Bijl, tel.nr. 25 28 65. Tot ziens op Ruth!