Vrouwenkring Ruth

Houd je van gezellig samenzijn met andere vrouwen om te luisteren naar Gods woord? Samen zingen, bidden, creatief bezig zijn in een goede sfeer? Samen zoeken naar Bijbelse antwoorden op de vragen van het leven? Dan ben je bij ons van harte welkom! Eenmaal per twee weken komen we op dinsdagavond bij elkaar in de Opstandingskerk, Feithenhofweg 24, om een Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw (www.hervormdevrouwenbond.nl) te behandelen. De avonden worden gehouden in de Opstandingskerk van 19.45 – 21.45 uur. Naast de Bijbelstudieavonden hebben we met Kerst en Pasen een viering, één keer per seizoen een crea-avond en een high tea, en wordt er ongeveer driemaal per seizoen een spreek(st)er uitgenodigd.

2021

 • 14 september – Bijbelstudie
 • 28 september – Bijbelstudie
 • 12 oktober - Open avond
 • 26 oktober – Bijbelstudie
 • 9 november - Open avond
 • 23 november – Bijbelstudie
 • 14 december – Kerstviering

2022

 • 11 januari – Bijbelstudie
 • 25 januari – Bijbelstudie
 • 8 februari - High Tea (Het Venster)
 • 22 februari – Bijbelstudie
 • 8 maart - Open avond
 • 22 maart – Bijbelstudie
 • 5 april – Paasviering
 • 19 april - Slotavond

De avonden worden gehouden in de Opstandingskerk van 19.45-21.45 uur

Voor meer informatie: Harmke Drost, tel.nr. 25 40 51. Tot ziens op Ruth!