Vertrouwenspersonen

De Hervormde gemeente Nunspeet wil een veilige gemeente zijn voor alle leden ??? jong en oud. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen. De gemeenteleden met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente maken geen misbruik van hun positie.
De mensen met een speciale opdracht zijn de predikanten en pastorale medewerkers, de ouderlingen en diakenen, de vele vrijwilligers voor jeugdwerk, kinderwerk, ouderenzorg etc. En de overige vrijwilligers voor allerlei taken in de gemeente. Iedereen in de kerk met specifieke taken is gebonden aan de gedragscodes.

Lees hier het complete document.