Beroepingswerk Kapel

De kerkenraad van wijkgemeente Kapel Hulshorst maakt u bekend dat er geen bezwaren zijn ingediend inzake de gevolgde procedure op het voornemen een beroep uit te brengen op proponent G. de Kok uit Groningen. Dit betekent dat de kerkenraad is overgaan tot het uitbrengen van het beroep.

De beroepingsbrief is op dinsdag 18 februari bij proponent Gert de Kok gebracht en op die datum is het beroep ingegaan. Proponent de Kok gaat op D.V. zondag 1 maart voor in de morgendienst in de Kapel en hij moet uiterlijk dinsdag 10 maart zijn beslissing kenbaar maken.

Gert de Kok stelt zich voor

Ik ben opgegroeid in Friesland en Drenthe en heb gestudeerd in Groningen. U kunt me dus een echte noorderling noemen. Samen met mijn vrouw Rebecca en zoontje Simeon woon ik nu in Groningen. Vanuit onze flat kijken we prachtig over de stad uit. Naast theologie heb ik ook economie en (gedeeltelijk) filosofie gestudeerd. Door de jaren heen is mijn verlangen gegroeid om als gemeentepredikant God en de kerk te dienen. De woorden uit Joh. 6:68 spreken mij erg aan: “Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.”

Gert de Kok

Na afloop van de morgendienst op 1 maart krijgt u de gelegenheid om hem en zijn vrouw Rebecca de hand te schudden en hen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Wilt u hem en zijn gezin een kaartje of e-mail sturen dan kan dit via:

Gert de Kok
Saffierstraat 210
9743 LN Groningen
E-mail: gertdekok@home.nl

Verder wil ik u, namens de kerkenraad, vragen om proponent G. de Kok en zijn gezin in uw voorbede te gedenken.

Met vriendelijke groet,
Gerrit Visch – scriba wijk Kapel Hulshorst