Jezus leren kennen en volgen

Dat was de ondertitel van een presentatie van ds. Cees Rentier, directeur van Stichting Evangelie & Moslims, tijdens een leerzame en goed bezochte gemeenteavond op 28 januari in de Kapel in Hulshorst. Fijn ook dat er zoveel catechisanten uit Hulshorst erbij waren. Aan de hand van quizvragen leerden we veel over de Islam, de Koran en over Mohammed.

Zo leerden we dat nergens in de Koran de Bijbel wordt geciteerd. Voor moslims is de Koran het enige boek om te weten hoe wij God moeten dienen. Volgens hen is de Bijbel een vervalsing en is Jezus niet gekruisigd. Hier zijn echter geen goede argumenten voor.

Veel belangstellenden

Anders dan in de Bijbel is de mens volgens de Koran geneigd om God te dienen. Toch geeft de Koran geen zekerheid dat een mens bij God kan komen. God blijft onkenbaar en verheven. God kan nooit onze zonde dragen.

Christenen daarentegen geloven dat God juist naar de mens is toekomen door Zijn Woord (de Bijbel en Jezus Christus) en door Zijn Geest. Dat Jezus voor ons gekruisigd is betekent dat God Zelf ons onze zonden vergeeft. Dat geeft ons zekerheid. En alleen vanuit die vrede met God en met de hulp van Gods Geest kan ons leven veranderen, tot eer van God.

Veel catechisanten

In de Bijbel is niet te lezen dat christenen betere mensen zijn. Probeer moslims te zien als mensen die door God geschapen zijn. In Adam – nog niet in Christus – zijn zij broeders en zusters van ons. Probeer samen met hen de Bijbel te gaan lezen. Zo mogen ze God echt leren kennen, al heet ook die Ene God in het Arabisch ‘Allah’. Zo mogen ook moslims ontdekken dat Jezus Christus onze enige hoop is. Alleen via Jezus komen wij bij God. Blijf goed spreken van Jezus Christus en laten we voor moslims blijven bidden.

Namens de catechisanten, mentoren en Prop. H.L. Rodenhuis